Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń

04/07/2017


Uprzejmie informujemy, że Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) wyłoniony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosiła w trybie ciągłym nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP z terenu miast: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna. Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i pracowników firm.

więcej

Klastry energii jako narzędzie do wdrażania rozwiązań na rzecz zrównoważonej energetyki oraz innowacji w inteligentnym budownictwie

29/06/2017


30 czerwca 2017 roku odbędzie się w Warszawie Konferencja Klastrowa organizowana przez Ministerstwo Rozwoju  dla klastrów, przedsiębiorców i innych instytucji z państw Grupy Wyszehradzkiej V4+4.Tematem przewodnim konferencji  jest polityka klastrowa i współpraca klastrów z państw V4+4. Do dyskusji zapraszane są osoby z Polski jak i z zagranicy.Jedna z sesji plenarnych zostanie poświęconą tematyce zrównoważonej energetyki i inteligentnego oraz energooszczędne budownictwa i nosi tytuł: „ Klastry energii jako narzędzie do wdrażania rozwiązań na rzecz zrównoważonej energetyki oraz innowacji w inteligentnym budownictwie.”W konferencji uczestniczyć będzie Dyr. SIPH p. Joanna Makuch.
zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>

Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce.

29/06/2017


Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowychzaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) programu priorytetowego Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. 

- Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych
- Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV.

więcej

więcej aktualności

O Innowatorze

Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany INNOWATOR - to grupa przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego branży budowlanej, współpracujących wzajemnie ze sobą oraz jednostkami samorządowymi i administracją państwową. Celem współpracy jest zbudowanie mechanizmów umożliwiających i ułatwiających uzyskanie dostępu do wiedzy, transfer i wdrażanie najnowszych osiągnięć technologicznych, obniżenie kosztów działalności bieżącej poprzez usprawnienie wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami - członkami klastra budowlanego.

Głównym założeniem klastra budowlanego jest umożliwienie komunikacji pomiędzy podmiotami z branży budowlanej, wymiana doświadczeń, jak również tworzenie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami w celu realizacji większych projektów budowlanych. Sektor budowlany w/w regionów daje duże możliwości rozwoju, ponieważ wokół dużych przedsiębiorstw budowlanych rozwijają się mniejsze, które są wytwórcami komponentów budowlanych lub zajmują się świadczeniem usług podwykonawczych.

Wartością dodaną klastra budowlanego jest inspirowanie działań zmierzających do uproszczenia procedur administracyjnych ważnych w procesach inwestycyjnych, przyczynianie się do wzrostu atrakcyjności terenów inwestycyjnych regionów.
 
Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - http://www.polskawschodnia.gov.pl

Katalog - INNOWATOR 2013 - pobierz>> 
Zostań członkiem klastra

Nie zwlekaj, zapoznaj się z korzyściami jakie proponuje Klaster Budowlany Innowator dla firm oraz instytucji. Zostań członkiem klastra i dołącz do czołówki firm budowlanych w województwie świętokrzyskim i podkarpackim.

przeczytaj więcej
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013