Projekt Cyber-Secure LightProjekt Cyber-Secure Light, współfinansowany przez europejski program COSME, oficjalnie rozpoczął działalność 1 października 2018 roku.

Siedmiu partnerów reprezentujących  klastry przemysłowe z Włoch, Hiszpanii,  Francji, Słowenii, Polski i Węgier  zamierza wspólnie zdiagnozować  wyzwania  związane z bezpieczeństwem cybernetycznym w sektorze inteligentnego budynku.  Zadaniem CSL będzie tworzenie łańcucha powiązań oraz wspólnych projektów współpracy biznesowej i inwestycji wśród grup MŚP w sektorze „inteligentnego budynku”. Uważamy, że  niezwykle ważne jest stworzenie możliwości współpracy ponadnarodowej w ekosystemie „inteligentnego budynku”, zarówno na poziomie klastrów, jak i na poziomie przedsiębiorstw. Naszym celem jest  zwiększenia powiązań, współpraca międzynarodowa i nawiązanie partnerstw handlowych, międzyregionalnych synergii między klastrami i przedsiębiorstwami oraz ułatwienia dostępu do innowacyjnych technologii i inwestycji w sektorze budowania cyberprzestrzeni.

Głównym celem projektu CYBER SECURE LIGHT jest opracowanie strategii partnerstwa klastrowego w celu proaktywnej i zorientowanej na biznes międzysektorowej współpracy MŚP i przemysłu, a także ich interakcji z centrami technologicznymi w celu generowania wspólnych działań i projektów inwestycyjnych w związku z IoT,  inteligentnego budowania łańcucha wartości, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa.
Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: 
ANKIETA dla zainteresowanych udziałem w projekcie

                                                             Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013