Projekt Cyber-Secure LightProjekt Cyber-Secure Light, współfinansowany przez europejski program COSME, oficjalnie rozpoczął działalność 1 października 2018 roku.

Siedmiu partnerów reprezentujących  klastry przemysłowe z Włoch, Hiszpanii,  Francji, Słowenii, Polski i Węgier  zamierza wspólnie zdiagnozować  wyzwania  związane z bezpieczeństwem cybernetycznym w sektorze inteligentnego budynku.  Zadaniem CSL będzie tworzenie łańcucha powiązań oraz wspólnych projektów współpracy biznesowej i inwestycji wśród grup MŚP w sektorze „inteligentnego budynku”. Uważamy, że  niezwykle ważne jest stworzenie możliwości współpracy ponadnarodowej w ekosystemie „inteligentnego budynku”, zarówno na poziomie klastrów, jak i na poziomie przedsiębiorstw. Naszym celem jest  zwiększenia powiązań, współpraca międzynarodowa i nawiązanie partnerstw handlowych, międzyregionalnych synergii między klastrami i przedsiębiorstwami oraz ułatwienia dostępu do innowacyjnych technologii i inwestycji w sektorze budowania cyberprzestrzeni.

Głównym celem projektu CYBER SECURE LIGHT jest opracowanie strategii partnerstwa klastrowego w celu proaktywnej i zorientowanej na biznes międzysektorowej współpracy MŚP i przemysłu, a także ich interakcji z centrami technologicznymi w celu generowania wspólnych działań i projektów inwestycyjnych w związku z IoT,  inteligentnego budowania łańcucha wartości, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa.
Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: 
ANKIETA dla zainteresowanych udziałem w projekcie


Strona internetowa IOT SWC - https://www.iotsworldcongress.com                                                             


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania wniosków o wsparcie projektów pilotażowych w ramach Cyber Secure Light. Termin składania wniosków upływa 3 lutego 2020 r o godz. 17.00. 

Szczegółowe informacje w załączniku.  

Zainteresowane formy prosimy o kontakt z p. Łukasz Porębski  e-mail:   l_porebski@siph.com.pl  ; tel.: 41 34 443 92 wew. 51

załącznik - pobierz>>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Kreowanie wiarygodności MŚP wobec inwestorów finansowych"
- dr hab. inż. Bożena Kaczmarska prof. Pśk., (Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Inżynierii Produkcji Politechnika Świętokrzyska)
- mgr. Jacek Sułek Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego  

26 marca 2020 r. o godzinie 12:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Zarządzanie innowacjami i możliwości finansowania projektów”
- dr hab. inż. Bożena Kaczmarska prof. Pśk., (Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Inżynierii Produkcji Politechnika Świętokrzyska)
- mgr. Jacek Sułek Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego  

25 Maja 2020 r. o godzinie 14:00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„W jaki sposób możemy zapewnić bezpieczeństwo IOT w budynkach”
- dr Sławomir Luściński - Adjunkt Wydział Zarzadzania i Modelowania Komputerowego, Katedra Inżynierii Produkcji Politechnika Świętokrzyska 

8 lipca 2020 r. o godzinie 11:00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Jak wystąpić przed inwestorami biznesowymi”
- Sandra Wycech – EIC  Expert Evaluator 

17 grudnia 2020 r. o godzinie 12:00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Perspektywy potencjalnych możliwości finansowania prywatnego innowacyjnych przedsięwzięć”
- Justyna Harenza - Prezes Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego
- Tomasz Łasecki – Managing Partner. funduszu inwestycyjnego POMERANGES ASI S.A specjalizującego się w inwestycjach seed i start-up. Inicjator i manager sieci Aniołów Biznesu  

18 grudnia 2020 r. o godzinie 12:00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E²Tech4SmartCities Brokerage event - an interesting B2B event for companies and clusters

Interesujące wydarzenie online związane z matchmakingiem - wydarzenie brokerskie E²Tech4SmartCities - Energy Efficient Technologies for Smart Cities. https://e2tech4smartcities-2020.b2match.io/ 
Partnerzy projektu Cyber Secure Light zapraszają zainteresowane firmy do udziału w wirtualnych spotkaniach i warsztatach B2B w dn. 24 czerwca br., oferujących wiele możliwości biznesowych i współpracy w zakresie energooszczędnych i zrównoważonych technologii.

Najważniejsze tematy i główne obszary:
 • Energooszczędne budynki i dzielnice
 • Inteligentna mobilność i logistyka
 • ICT dla miast, inteligentnych miast i społeczności
 • Europejskie możliwości w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach programu „Horyzont 2020”
 • Zarządzanie energią i odzyskiwanie energii
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym i rozwiązania przyrodnicze dla dzielnic miejskich
 • Inteligentne i zdrowe życie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
”Cyber Secure Light - prezentacja projektów pilotażowych” 

W dniu 12 stycznia 2021r. odbyła się:  Cyber Secure Light - prezentacja projektów pilotażowych i wydarzenie końcowe.

Wydarzenie miało na celu zaprezentowanie projektów pilotażowych Cyber Secure Light i MŚP. MŚP nie tylko wyjaśnią swoje kwestie związane z cyberbezpieczeństwem dostawcom technologii, ale także dostawcy technologii dla MŚP zademonstrowali swoje rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w sektorach docelowych.  

Prezentacja profili firm:
 • MŚP zajmujące się produkcją, obsługujące sektory oświetlenia, automatyki domowej, budownictwa, ICT / inteligentnych budynków i bezpieczeństwa.
 • Dostawcy technologii dla MŚP oferujący rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa dla sektora oświetlenia, automatyki domowej, budownictwa i ICT / inteligentnych budynków.   

PROGRAM:
 • Krótka prezentacja projektu Cyber Secure Light
 • oferty MŚPKrótki 
 • przegląd możliwości finansowania
 • Uwagi końcowe 

Zapis z prezentacji on-line możemy obejrzeć poniżej: Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013