Projekt ICBUILDJak rozwijać firmę budowlaną w kierunku zrównoważonej gospodarki i wejść na rynki międzynarodowe z projektem ICBUILD.  Skorzystaj z usług sieci partnerów UE: - informacja - doradztwo - plan działania - wyjazdy studyjne (Kanada, Indie, Meksyk, ZEA, Brazylia)  Ułatwiamy tworzenie międzynarodowych sieci stowarzyszeń dla MŚP Promujemy nowe produkty i usługi przyjazne środowisku. Wskazujemy nową wartość biznesową w budownictwie ekologicznym. Zrównoważone budownictwo można zdefiniować jako dynamikę nowych rozwiązań, inwestorów, branży budowlanej, usług profesjonalnych, dostawców branżowych i innych istotnych stron w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem kwestii środowiskowych, społeczno-gospodarczych i kulturowych. Obejmuje szereg aspektów, takich jak projektowanie i zarządzanie budynkami i wybudowanymi aktywami, wybór materiałów, wydajność budynków, a także interakcja z rozwojem i zarządzaniem urbanistycznym i gospodarczym. Europejskie firmy budowlane odegrały wiodącą rolę w opracowywaniu i wdrażaniu energooszczędnych, zrównoważonych, ekoinnowacyjnych i inteligentnych rozwiązań, które są modernizowane do rozwiązań cyrkularnych. Ta międzynarodowa konkurencyjność musi odgrywać coraz większą rolę dla długoterminowej stabilności sektora budowlanego.    
Dołącz do projektu ICBUILD    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doing business in Construction Sector and Intellectual Property Protection in India


Tuesday 10 October 2023, 09:00 - 10:00 (CEST)

 

The event on ''Doing business in Construction Sector and Intellectual Property Protection in India'' is organised by ICBuild in collaboration with EUROCHAMBRES, EBTC and the India IP SME Helpdesk.

Description:

The "Doing business in Construction Sector and Intellectual Property Protection in India" is an event organised by ICBuild in collaboration with India IP SME Helpdesk.

The ICBUILD Consortium supports the internationalization of complex circular solutions integrated in construction value chains and identified five third countries beyond Europe to be target in the next three years by the project activities: Canada, India, Mexico, United Arab Emirates and Brazil. The clusters of the consortium and the target SMEs are active in the following sectors: construction, building system and utilities, ICT, Bio sector, Eco-innovation, Sustainable building.

The main objective of the session is to raise awareness about the market opportunities India offers to European enterprises in construction industry.

The session will focus on market and business opportunities in India and strategies to take intellectual property laws in India and how to best prepare a market entry strategy by exploiting intellectual property assets.

The session will also uprise SMEs on the steps to take before internationalizing to India and provide them with a brief overview of the IP- Legal landscape and enforcement measures available to protect intellectual assets.


Session Plan:

9:00 -9:10 – Introduction by ICBUILD

Speaker - Mr Vladimir Gumilar, SGG

9:10 -9:30 – Market Opportunities and Doing Business in India.

Speaker – Ms. Ankita Tyagi.

9:30 -9:55 – Protecting Intellectual Property Assets in India.

Speaker – Mr. Girish Somawarpet Nagaraj.

9:55 - 10:00 – Q&A

Registration is free of charge and the event will be held online.


Questions?

Should you have any question, please email us. You will receive a reply from one of the Helpdesk experts within three working days.


Register here: Doing business in Construction Sector and Intellectual Property Protection in India | India IP SME Helpdesk (livestorm.co)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach międzynarodowego projektu ICBUILD zapraszamy do udziału w seminarium on-line nt. prowadzenia działalności gospodarczej w Indiach, które odbędzie się w dn. 10.10.2023r.  Seminarium organizowane jest we współpracy z IP SME Helpdesk. 
The " Doing business in Construction Sector and Intellectual Property Protection in India" is an event organised by ICBuild in collaboration with India IP SME Helpdesk. The ICBUILD Consortium supports the internationalization of complex circular solutions integrated in construction value chains and identified five third countries beyond Europe to be target in the next three years by the project activities: Canada, India, Mexico, United Arab Emirates and Brazil.  The clusters of the consortium and the target SMEs are active in the following sectors: construction, building system and utilities, ICT, Bio sector, Eco-innovation, Sustainable building. The main objective of the session is to raise awareness about the market opportunities India offers to European enterprises in construction industry. The session will focus on market and business opportunities in India and strategies to take intellectual property laws in India and how to best prepare a market entry strategy by exploiting intellectual property assets.The session will also uprise SMEs on the steps to take before internationalizing to India and provide them with a brief overview of the IP- Legal landscape and enforcement measures available to protect intellectual assets. Session Plan:9:00 -9:10 – Introduction by ICBUILDSpeaker - Mr Vladimir Gumilar, SGG9:10 -9:30 – Market Opportunities and Doing Business in India.Speaker – Ms. Ankita Tyagi.9:30 -9:55 – Protecting Intellectual Property Assets in India.Speaker – Mr. Girish Somawarpet Nagaraj.9:55 - 10:00 – Q&A
is free of charge and the event will be held online.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ICBUILD - Workshop (Brazylia i Meksyk)

W imieniu Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, uprzejmie zapraszamy przedsiębiorców z branży budowlanej do udziału w  warsztacie nt.  „Charakterystyka rynku oraz potencjał eksportowy w Brazylii i Meksyku”.


Spotkanie organizowane jest w ramach projektu ICBUILD Boosting the internationalisation for circularity in the building environment w ramach programu  COSME.


www.icbuild.eu , który oferuje wsparcie dla przedsiębiorstw w postaci doradztwa oraz wyjazdów studyjnych do wym. krajów. 

 

Naszym celem jest zapoznanie przedsiębiorców z możliwościami współpracy na rynkach spoza UE, z uwzględniłem Brazylii i Meksyku.


Prelegenci:

Rynek Brazylijski – Paulo Szeptycki, Kierownik, Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH S.A. w São Paulo

Rynek Meksyku – Pani Patrycja Augustyniak, Business Development Manager, Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH S.A. w Meksyku

Spotkanie odbędzie się w dn. 7 lutego 2023 roku , od godz. 14:00 czasu polskiego.

Od 14:00 do 15:00 – rynek Brazylijski

Od 15:00 do 16:00 – rynek Meksyku


Link do spotkania:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTliMzU3OTItNTBjYS00MWU1LWJkMDQtYjg1ZmI3MzM0M2U5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dc646e78-8e9f-47b5-91fd-e6b077175d52%22%2c%22Oid%22%3a%22f834b63c-da08-4ae7-83da-328498c3cf98%22%7d

 


Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem SIPH; p. Łukasz Porębski: tel. 41 34 443 92 wew. 51; e-mail: l_porebski@siph.com.pl Serdecznie zapraszamy.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 16-18 września 2022 r.partner projektu ICBUILD z Włoch -  Ecodomus będzie gospodarzem drugiego spotkania projektowego we wrześniu, w Palermo.
Jest to dobra okazja do zaprezentowania Projektu ICBUILD w ramach targów form budowlanych MediEdil, na których prezentować się będą firmy budowlane działające na rynku regionalnym i krajowym. Jest to również możliwość do  nawiązania kontaktów pomiędzy firmami. Wstęp na targi jest bezpłatny. 
Ecodomus może udzielić 10% rabatu na koszt stoisk małym i średnim przedsiębiorstwom naszego Klastra INNOWATOR. 
Zainteresowanych udziałem w imprezie prosimy o kontakt z p. Łukaszem Porębskim tel. 41 34 443 92 w.51
15 września w Euro-Mediterranean Institute of Science and Technology w Palermo klaster EcoDomus zorganizował Grupę Fokusową z kilkoma przedstawicielami Instytucji Regionalnych ds. Zrównoważonego Budownictwa i Transformacji Energetycznej, z naciskiem na możliwości nawiązywania kontaktów przez firmy spoza terytorium krajuGrupa Fokusowa została zorganizowana zgodnie z powyższym programem (Tabela 1) i obejmowała: prezentację projektu ICBUILD, panele z sesji eksperckiej i Q&A oraz debatę. Menedżerowie klastrów ICBUILD mieli okazję zaprezentować swoją strategię i działania klastrów, będąc jednocześnie informowani o międzynarodowych trendach w branży budowlanej. Cele i zadania projektu ICBUILD zostały omówione z perspektywy strategii i polityk europejskich i krajowych, aby zrozumieć i przeanalizować jego pozycję i zgodność w ramach. Sesja poświęcona była w szczególności możliwościom biznesowym oferowanym przez sieć EEN na rynku docelowym projektu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komitet Sterujący ICBUILD i III spotkanie Projektu Technicznego 
Spotkania B2B
Targi MediEdil - Nowe centrum wystawowe w Palermo PALAGIOTTO 
16 września 2022 r. 16 września na targach MediEdil w Palermo klaster EcoDomus, w skład którego wchodzi Dystrykt Regionu Sycylii na rzecz EKO-ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA, obejmujący cały łańcuch wartości zrównoważonego budownictwa, zorganizował zestaw spotkań B2B pomiędzy kierownikami klastrów z projektu ICBuild oraz 9 wybranych firm.Spotkania B2B  obejmowały ok. 30 minut, w których każda firma mogła zaprezentować swój profil i odpowiedzieć na pytania menedżerów klastrów. Ponadto w prezentacjach w charakterze audytorów wzięło udział wielu projektantów i przedstawicieli innych firm.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

ICBUILD Boosting the internationalisation for circularity in the building environment is a COSME-co financed internationalisation action, supported in the framework of the Clusters Go International, (COS-CLUSINT-2020-3-01) call for proposals, Grant Agreement n° 101035898.

In the framework of the ICBUILD Work Package 2 ICBUILD MARKET INTELLIGENCE GATHERING & INTERNATIONALISATION UPSKILLING, an internationalization training program on circular construction and sustainable building for cluster managers & boards is prepared.  

Time, location: 9.11.2022, 14.00-15.30 CET, online (link to Zoom will be provided at registration)

https://www.eventbrite.com/e/doing-business-in-green-building-in-uae-tickets-461771851037?utm_source=eventbrite&utm_medium=email&utm_content=follow_notification&utm_campaign=following_published_event&utm_term=Doing+business+in+Green+building+in+UAE&aff=ebemoffollowpublishemail

Aim: Circular and sustainable buildings market trends and customer needs in United Arab Emirates – Outline circular economy policies, applications and challenges/opportunities for European SMEs.

Agenda:

·       UAE – country overview, basic facts and figures

·       Doing business in UAE – rules, practices and experience

·       Green building, circular economy, energy efficiency, and advanced technologies and solutions – state of the play

·       Policies and supporting strategies, networking and collaboration with other countries and businesses. 

·       Good to know before starting any action for UEA market

Lecturer:

Dr Marko Selaković, Head of Representative office to the UAE - Chamber of Commerce and Industry of Serbia

A senior executive with strong Government, business, and academic networks across Europe, the Middle East, and Asia. Head of Chamber of Commerce and Industry of Serbia office to the UAE, with a pivotal role in establishing and developing economic relations and increasing international trade between the United Arab Emirates and the Republic of Serbia (setting up policy framework, establishing trade mission and office, increasing both inbound and outbound trade). Leadership in the creation and execution of history-making Expo 2020 Serbia Business Program.

Responsible for the international development of S P Jain School of Global Management, the youngest business school that has ever reached top global rankings in the category of 1-year MBAs.

Doctor of Business Administration, scholarly academic, and researcher with more than 10 research publications and more than 60 citations.    


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            


W imieniu Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, uprzejmie zapraszamy przedsiębiorców z branży budowlanej do udziału w  warsztacie

nt.  „Charakterystyka rynku oraz potencjał eksportowy w ZEA i Kanadzie”.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu ICBUILD Boosting the internationalisation for circularity in the building environment w ramach programu  COSME.

www.icbuild.eu , który oferuje wsparcie dla przedsiębiorstw w postaci doradztwa oraz wyjazdów studyjnych do wym. krajów.  

Naszym celem jest zapoznanie przedsiębiorców z możliwościami współpracy na rynkach spoza UE, ze szczególnym uwzględniłem ZEA i  Kanady.

 

Prelegenci:

 

Rynek ZEA – Pan Adil Abdelwahab – kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH S.A. w Dubaju

 

Rynek Kanady – Pan Romi Jaszczynski – kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH S.A. w Toronto

 

 

Spotkanie odbędzie się w dn. 25 listopada 2022 roku , od godz. 13:00 czasu polskiego.

 

Od 13:00 do 14:00 – rynek ZEA

Od 14:00 do 15:00 – rynek Kanady

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem SIPH; p. Łukasz Porębski: tel. 41 34 443 92 wew. 51; e-mail: l_porebski@siph.com.plSerdecznie zapraszamy.              


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa,  serdecznie zaprasza na warsztaty on-line, na temat rynku indyjskiego, pt.: „De-risking Indian market entry". Internacjonalizacja programu szkoleniowego w zakresie budownictwa cyrkularnego i zrównoważonego budownictwa. Warsztaty zorganizowane w ramach programu ICBUILD odbywają się z udziałem 3 międzynarodowych ekspertów. 
Warsztaty odbędą się 19 grudnia o godzinie 9:30. 

Wszystkich chętnych zapraszamy do rejestracji:https://forms.gle/ZjsUo1ZKydXayXeAA


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Big5 Fair TradeMission w Dubaju


Na początku grudnia 2023r.  w ramach  projektu ICBUILD zorganizowaliśmy wyjazd na Targi Big5 w Dubaju Poprzez usługi świadczone w naszym projekcie ICBUILD „Boosting the Internationalization for Circularity in the Building Environment” Klaster INNOWATOR wspiera rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym w branży budowlanej. Celem konsorcjum ICBUILD jest ułatwienie integracji członków partnerstwa, w skład którego wchodzą klastry z Polski, Węgier, Włoch, Serbii i Słowenii, na rynkach krajów trzecich (Kanada, Indie, Meksyk, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Brazylia).  


Targi Big5 odbyły się w Dubaju w dniach 5-8 grudnia 2022 r. Na wydarzenie przyjechali przedstawiciele  3 firm – członków klastra INNOWATOR: Bikoserwis, 4industry iWF PZL Zakład Doświadczalny Sp. z o.o. Przed wyjazdem MŚP przeszły szkolenie przygotowawcze w formie seminarium internetowego na temat możliwości biznesowych w krajach UAE.

The Big 5 to największa i najbardziej wpływowa wystawa budowlana na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji Południowej. Na wystawie można było spotkać głównych kupców i najlepszych dystrybutorów regionu. Z doświadczenia wynika, że filozofia mądrego budownictwa (w przeciwieństwie do inteligentnego budownictwa) wydaje się mieć duży rynek w Azji.Według opinii, możliwość uczestniczenia w targach Big5 daje motywację do poznania rynku Bliskiego Wschodu, jego specjalistów i możliwości biznesowych, które mogą zostać wykorzystane w nadchodzącym okresie europejskiej recesji. W krajach wschodu energia nie jest tam tak dużym problemem jak w Europie, jednakże kraje zamierzają przejść na rozwiązania ekologiczne. Inteligentne rozwiązania to przede wszystkim panele słoneczne i wielofunkcyjne inteligentne urządzenia.

Uczestnicy misji zwiedzili również The Sustainable City Dubai -  ekologiczne projekt, którego celem jest stworzenie samowystarczalnej społeczności dla przyszłych pokoleń.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013