Projekt ICBUILDJak rozwijać firmę budowlaną w kierunku zrównoważonej gospodarki i wejść na rynki międzynarodowe z projektem ICBUILD.  Skorzystaj z usług sieci partnerów UE: - informacja - doradztwo - plan działania - wyjazdy studyjne (Kanada, Indie, Meksyk, ZEA, Brazylia)  Ułatwiamy tworzenie międzynarodowych sieci stowarzyszeń dla MŚP Promujemy nowe produkty i usługi przyjazne środowisku. Wskazujemy nową wartość biznesową w budownictwie ekologicznym. Zrównoważone budownictwo można zdefiniować jako dynamikę nowych rozwiązań, inwestorów, branży budowlanej, usług profesjonalnych, dostawców branżowych i innych istotnych stron w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem kwestii środowiskowych, społeczno-gospodarczych i kulturowych. Obejmuje szereg aspektów, takich jak projektowanie i zarządzanie budynkami i wybudowanymi aktywami, wybór materiałów, wydajność budynków, a także interakcja z rozwojem i zarządzaniem urbanistycznym i gospodarczym. Europejskie firmy budowlane odegrały wiodącą rolę w opracowywaniu i wdrażaniu energooszczędnych, zrównoważonych, ekoinnowacyjnych i inteligentnych rozwiązań, które są modernizowane do rozwiązań cyrkularnych. Ta międzynarodowa konkurencyjność musi odgrywać coraz większą rolę dla długoterminowej stabilności sektora budowlanego.    
Dołącz do projektu ICBUILD    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniach 16-18 września 2022 r.partner projektu ICBUILD z Włoch -  Ecodomus będzie gospodarzem drugiego spotkania projektowego we wrześniu, w Palermo.
Jest to dobra okazja do zaprezentowania Projektu ICBUILD w ramach targów form budowlanych MediEdil, na których prezentować się będą firmy budowlane działające na rynku regionalnym i krajowym. Jest to również możliwość do  nawiązania kontaktów pomiędzy firmami. Wstęp na targi jest bezpłatny. 
Ecodomus może udzielić 10% rabatu na koszt stoisk małym i średnim przedsiębiorstwom naszego Klastra INNOWATOR. 
Zainteresowanych udziałem w imprezie prosimy o kontakt z p. Łukaszem Porębskim tel. 41 34 443 92 w.51
                                                                                                               Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013