Projekt ICBUILDJak rozwijać firmę budowlaną w kierunku zrównoważonej gospodarki i wejść na rynki międzynarodowe z projektem ICBUILD.  Skorzystaj z usług sieci partnerów UE: - informacja - doradztwo - plan działania - wyjazdy studyjne (Kanada, Indie, Meksyk, ZEA, Brazylia)  Ułatwiamy tworzenie międzynarodowych sieci stowarzyszeń dla MŚP Promujemy nowe produkty i usługi przyjazne środowisku. Wskazujemy nową wartość biznesową w budownictwie ekologicznym. Zrównoważone budownictwo można zdefiniować jako dynamikę nowych rozwiązań, inwestorów, branży budowlanej, usług profesjonalnych, dostawców branżowych i innych istotnych stron w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem kwestii środowiskowych, społeczno-gospodarczych i kulturowych. Obejmuje szereg aspektów, takich jak projektowanie i zarządzanie budynkami i wybudowanymi aktywami, wybór materiałów, wydajność budynków, a także interakcja z rozwojem i zarządzaniem urbanistycznym i gospodarczym. Europejskie firmy budowlane odegrały wiodącą rolę w opracowywaniu i wdrażaniu energooszczędnych, zrównoważonych, ekoinnowacyjnych i inteligentnych rozwiązań, które są modernizowane do rozwiązań cyrkularnych. Ta międzynarodowa konkurencyjność musi odgrywać coraz większą rolę dla długoterminowej stabilności sektora budowlanego.    
Dołącz do projektu ICBUILD    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/07/2024
W ramach projektu ICBUILD włoski partner ECODOMUS organizuje misję handlową do Meksyku połączoną ze zwiedzaniem targów EXPOCICHAC które odbędą się w dn. 9-10 .10.2024 w Mexico City. 

W dn. 17-10  września br ECODOMUS organizuje misję dla uczestników projektu ICBUILD do Palermo połączoną ze zwiedzaniem imprezy targowej  MEDIEDIL CONSTRUCTION FAIR   w  Palermo  

....................................................................................................................................................................
24/04/2024

Misja Brazylia

Celem misji było odwiedzenie Targów FAICON w Sao Paulo i nawiązanie kontaktów uczestniczących MŚP i samych klastrów z lokalnymi interesariuszami, zarówno firmami, jak i instytucjami pośredniczącymi, w celu zwiększenia możliwości współpracy biznesowej. W skład delegacji projektu ICBUILD wchodzili przedstawiciele 5 Partnerów (Klaster SGG ze Słowenii, Klaster ECODOMUS z Włoch, Klaster ARCHENERG z Węgier, MetaCluster ELCA i Klaster SIPH z Polski) oraz  MŚP z sieci 5 Klastrów projektu ICBUILD. Polski Klaster miał przyjemność zabrać ze sobą takie firmy jak Aluco, Eurojet i IT-Control. Firmy uczestniczące skorzystały z bonu o wartości 2500€. Podczas wspólnego wydarzenia ICBUILD cała delegacja wspólnie uczestniczyła w wizycie na Targach FAICON, spotkaniach sieciowych i wizycie w nowym, „zrównoważonym” osiedlu. 


Targi FAICON to największe i najbardziej wpływowe wydarzenie dla branży budowlanej w Ameryce Południowej.  Obejmowało wiele dedykowanych sektorów produktów (konstrukcje specjalne; wnętrza i wykończenia budynków; narzędzia budowlane i sprzęt ochrony osobistej; cyfrowe produkty i usługi budowlane; smart building; usługi MEP; offsite i modułowe; produkty, technologie i usługi związane z energią słoneczną) oraz specjalistyczne wydarzenia, które dostosowują się do wymagań niszowych odbiorców, obsługując w ten sposób cały sektor. Targi dały także delegacji ICBUILD możliwość spotkania się z lokalnymi zainteresowanymi stronami. Każdy klaster wspierał swoje MŚP podczas wizyty na targach, aby zidentyfikować kluczowych wystawców i ułatwić tworzenie sieci kontaktów biznesowych. Nasi przedsiębiorcy mieli również możliwość uczestniczyć w spotkaniu z przedstawicieli PAIH w Brazylii (Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.), którzy przybliżyli specyfikę, szanse i zagrożenia na rynku.  W ramach wyjazdu dla firm uczestniczących w misji, nasi partnerzy CCS (CONSTRUCTION CLUSTER OF SLOVENIA) and ECODOMUS (Włoski Klaster) zorganizowali konferencje "GOOO GREEN BRAZIL”. Spotkanie odbyło się w CTE - Centro de Tecnologia de Edificações (Building Technology Center). Wspólnie przygotowano prezentazcje tematyczne i zorganizowano spotkania B2B gdzie każdy przedstawiciel delegacji mógł przedstawić swoją ofertę biznesową.  Następnie delegacja udała się zwiedzić "Parque Global project” – Kompleks ekologicznych budynków,  terenów rekreacyjnych i zielonych o powierzchni ponad 400 tys. mkw., w tym 8,2 km ścieżki rowerowej, stanowiącej połączenie z innymi parkami, jak również park linowy stanowiący łącznik pomiędzy dzielnicami, powiększający zieloną przestrzeń miasta i ułatwiający przejście przez rzekę pomiędzy obiema stronami ulicy. Projekt, którego celem jest ponowne połączenie miasta z rzeką, promowanie przestrzeni rekreacyjnych, punkty spotkań i odpoczynku oraz świadomość ekologiczna. Park oferuje szeroką infrastrukturę rekreacyjną, obejmującą domy kultury, place zabaw, tereny piknikowe, stacje fitness, chodniki, pływającą altanę, ścieżkę rowerową i ścieżkę spacerową. Nasi przedsiębiorcy mogli również zwiedzić „Muzeum Jutra” w Rio de Janeiro. Muzeum Jutra kosztowało niecałe 60 milionów dolarów i zbudowane jest na molo, a właściwie na płytkim zbiorniku wodnym. Woda z zatoki wykorzystywana jest do chłodzenia budynku. Przy okazji jest też filtrowana i wypuszczana ponownie w obieg, więc wygląda na to, że Museu do Amanhã oczyszcza swoje środowisko. Podobnie zresztą jak fakt, że budynek zużywa o 40% mniej energii niż zwykłe budynki (w tym 9% energii pobiera ze słońca). Całość jest ekologicznie odpowiedzialna i utrzymana w duchu zrównoważonego rozwoju. Misja do Brazylii to już trzeci wyjazd studyjny w ramach projektu ICBUILD, zaraz po Kanadzie i Dubaju. Mamy nadzieję, że firmy będące członkami naszego klastra wyniosą z nich nową wiedzę i kontakty biznesowe, czego im serdecznie życzymy. 
  


_____________________________________________________________________________________
12/02/2024


Latin America IP SME HelpdeskUsługa wsparcia w zakresie własności intelektualnej dla MŚP z UE i krajów stowarzyszonych, które działają lub zamierzają uzyskać dostęp do rynku Ameryki Łacińskiej i chcą poprawić swoją globalną konkurencyjność. 

Latin America IP SME Helpdesk dla MŚP w Ameryce Łacińskiej wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z krajów stowarzyszonych z Unią Europejską (UE) i Programem Jednolitego Rynku (SMP) w celu ochrony i egzekwowania ich praw własności intelektualnej (IP) w Ameryce Łacińskiej lub z nią związanych krajach (Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Ekwador, Salwador, Gwatemala, Honduras, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Urugwaj i Wenezuela), zapewniając bezpłatne informacje i usługi. Obejmują one wolne od żargonu, poufne porady pierwszej linii dotyczące własności intelektualnej i zagadnień pokrewnych, a także szkolenia, materiały i zasoby internetowe. Aby dowiedzieć się więcej: szczegółowe informacje dotyczące pomocy technicznej dotyczącej własności intelektualnej dla MŚP w Ameryce Łacińskiej
______________________________________________________________________________________________

Misja do Kanady

Mission Agenda:

29.11.2023 - arrival in Toronto, Canada

 

30.11.2023 - visit the Building Show fair in Toronto https://informaconnect.com/the-buildings-show/ - individual visit

                    Please see the program: https://informaconnect.com/the-buildings-show/2023-program/


01.12.2023 - 9:00 - 11:00 Training workshop & networking event organized by the ICCO Chamber with the key stakeholders of the Canadian building sector: construction associations, developers, certification offices as well as the representatives of the PPs' countries Chambers of Commerce, EUCCAN European Union Chambers of Commerce Canada. List of speakers under development


01.12.2023 - 12:00 - 17:00 Visit at the Building Show fair - group visit of the ICBUILD delegation

 

01.12 evening - end of the mission - departure

 

Firmy zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt z biurem Klastra  INNOWATOR: Łukasz Porębski l_porebski@siph.com.pl ; tel. 41 34 443 92 wew. 51 w terminie do 13.10.2023 r.

_____________________________________________________________________________________

ICBUILD - Workshop (Brazylia i Meksyk)


 

W imieniu Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, uprzejmie zapraszamy przedsiębiorców z branży budowlanej do udziału w  warsztacie nt.  „Charakterystyka rynku oraz potencjał eksportowy w Brazylii i Meksyku”.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu ICBUILD Boosting the internationalisation for circularity in the building environment w ramach programu  COSME.

www.icbuild.eu , który oferuje wsparcie dla przedsiębiorstw w postaci doradztwa oraz wyjazdów studyjnych do wym. krajów.  

Naszym celem jest zapoznanie przedsiębiorców z możliwościami współpracy na rynkach spoza UE, z uwzględniłem Brazylii i Meksyku.

Prelegenci:

Rynek Brazylijski – Paulo Szeptycki, Kierownik, Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH S.A. w São Paulo

Rynek Meksyku – Pani Patrycja Augustyniak, Business Development Manager, Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH S.A. w Meksyku

Spotkanie odbędzie się w dn. 7 lutego 2023 roku , od godz. 14:00 czasu polskiego.

Od 14:00 do 15:00 – rynek Brazylijski

Od 15:00 do 16:00 – rynek Meksyku

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTliMzU3OTItNTBjYS00MWU1LWJkMDQtYjg1ZmI3MzM0M2U5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dc646e78-8e9f-47b5-91fd-e6b077175d52%22%2c%22Oid%22%3a%22f834b63c-da08-4ae7-83da-328498c3cf98%22%7d

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem SIPH; p. Łukasz Porębski: tel. 41 34 443 92 wew. 51; e-mail: l_porebski@siph.com.pl Serdecznie zapraszamy.


_____________________________________________________________________________________________

Targi BIG5 DUBAJ w ramach projektu ICBUILD

W ramach projektu ICBUILD Biuro Klastra organizuje dla członków Klastra INNOWATOR wyjazd na targi BIG5 Dubaju (https://www.thebig5.ae/)

w dn. 5-6-7 grudnia br. W ramach projektu ICBUILD możliwe jest dofinansowanie udziału w targach. Zapraszamy zainteresowane firmy do kontaktu z biurem Klastra:

p. Łukasz Porębski tel. 41 34 443 92 w. 51 e-mail: l_porebski @siph.com.pl w terminie do 15.10.2022 roku.

_______________________________________________________________________________________________

Circular Europe Days

10/01/2022


W ramach projektu ICBUILD informujemy, że w dniach 17-22 stycznia br. odbywać się będą w Dubaju  Circular Europe Days. Przedstawiciel konsorcjum  zaprezentuje Projekt ICBUILD oraz nawiąże pierwsze kontakty międzynarodowe z partnerami ze ZEA. Więcej…. https://circular-europe-days-dubai.b2match.io/how-it-works
_______________________________________________________________________________________________________
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013