Aktualności

Misja Brazylia

Celem misji było odwiedzenie Targów FAICON w Sao Paulo i nawiązanie kontaktów uczestniczących MŚP i samych klastrów z lokalnymi interesariuszami, zarówno firmami, jak i instytucjami pośredniczącymi, w celu zwiększenia możliwości współpracy biznesowej. W skład delegacji projektu ICBUILD wchodzili przedstawiciele 5 Partnerów (Klaster SGG ze Słowenii, Klaster ECODOMUS z Włoch, Klaster ARCHENERG z Węgier, MetaCluster ELCA i Klaster SIPH z Polski) oraz  MŚP z sieci 5 Klastrów projektu ICBUILD. Polski Klaster miał przyjemność zabrać ze sobą takie firmy jak Aluco, Eurojet i IT-Control. Firmy uczestniczące skorzystały z bonu o wartości 2500€. Podczas wspólnego wydarzenia ICBUILD cała delegacja wspólnie uczestniczyła w wizycie na Targach FAICON, spotkaniach sieciowych i wizycie w nowym, „zrównoważonym” osiedlu. 


Targi FAICON to największe i najbardziej wpływowe wydarzenie dla branży budowlanej w Ameryce Południowej.  Obejmowało wiele dedykowanych sektorów produktów (konstrukcje specjalne; wnętrza i wykończenia budynków; narzędzia budowlane i sprzęt ochrony osobistej; cyfrowe produkty i usługi budowlane; smart building; usługi MEP; offsite i modułowe; produkty, technologie i usługi związane z energią słoneczną) oraz specjalistyczne wydarzenia, które dostosowują się do wymagań niszowych odbiorców, obsługując w ten sposób cały sektor. Targi dały także delegacji ICBUILD możliwość spotkania się z lokalnymi zainteresowanymi stronami. Każdy klaster wspierał swoje MŚP podczas wizyty na targach, aby zidentyfikować kluczowych wystawców i ułatwić tworzenie sieci kontaktów biznesowych. Nasi przedsiębiorcy mieli również możliwość uczestniczyć w spotkaniu z przedstawicieli PAIH w Brazylii (Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.), którzy przybliżyli specyfikę, szanse i zagrożenia na rynku.  W ramach wyjazdu dla firm uczestniczących w misji, nasi partnerzy CCS (CONSTRUCTION CLUSTER OF SLOVENIA) and ECODOMUS (Włoski Klaster) zorganizowali konferencje "GOOO GREEN BRAZIL”. Spotkanie odbyło się w CTE - Centro de Tecnologia de Edificações (Building Technology Center). Wspólnie przygotowano prezentazcje tematyczne i zorganizowano spotkania B2B gdzie każdy przedstawiciel delegacji mógł przedstawić swoją ofertę biznesową.  Następnie delegacja udała się zwiedzić "Parque Global project” – Kompleks ekologicznych budynków,  terenów rekreacyjnych i zielonych o powierzchni ponad 400 tys. mkw., w tym 8,2 km ścieżki rowerowej, stanowiącej połączenie z innymi parkami, jak również park linowy stanowiący łącznik pomiędzy dzielnicami, powiększający zieloną przestrzeń miasta i ułatwiający przejście przez rzekę pomiędzy obiema stronami ulicy. Projekt, którego celem jest ponowne połączenie miasta z rzeką, promowanie przestrzeni rekreacyjnych, punkty spotkań i odpoczynku oraz świadomość ekologiczna. Park oferuje szeroką infrastrukturę rekreacyjną, obejmującą domy kultury, place zabaw, tereny piknikowe, stacje fitness, chodniki, pływającą altanę, ścieżkę rowerową i ścieżkę spacerową. Nasi przedsiębiorcy mogli również zwiedzić „Muzeum Jutra” w Rio de Janeiro. Muzeum Jutra kosztowało niecałe 60 milionów dolarów i zbudowane jest na molo, a właściwie na płytkim zbiorniku wodnym. Woda z zatoki wykorzystywana jest do chłodzenia budynku. Przy okazji jest też filtrowana i wypuszczana ponownie w obieg, więc wygląda na to, że Museu do Amanhã oczyszcza swoje środowisko. Podobnie zresztą jak fakt, że budynek zużywa o 40% mniej energii niż zwykłe budynki (w tym 9% energii pobiera ze słońca). Całość jest ekologicznie odpowiedzialna i utrzymana w duchu zrównoważonego rozwoju. Misja do Brazylii to już trzeci wyjazd studyjny w ramach projektu ICBUILD, zaraz po Kanadzie i Dubaju. Mamy nadzieję, że firmy będące członkami naszego klastra wyniosą z nich nową wiedzę i kontakty biznesowe, czego im serdecznie życzymy.   
Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013