Certyfikacja i badania

W załączeniu prezentujemy propozycję zagadnień badawczych do regionalnych agend naukowo-badawczych.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W załączeniuj prezentujemy laboratoria oraz zakres badań jakie udostępnia Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego - członek naszego Klastra.

załącznik nr 1 - pobierz>>Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013