Aktualności

Stanowiska polskiego sektora budownictwa w sprawie paszportu usługowego

16/08/2016


W związku z inicjatywą w sprawie tzw. paszportu usługowego, na prośbę Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zwracam się do Państwa z pytaniem, jakie jest stanowisko polskiego sektora budownictwa w sprawie idei tzw. paszportu usługowego. Pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie:

Będę zobowiązana za przekazanie Państwa stanowiska w przedmiotowej sprawie , w terminie do dnia 18 sierpnia br. na adres:  kdworznik@kig.pl 

Promocja firm europejski w Ameryce Południowej

08/08/2016


ELAN Network zaprasza przedsiębiorców zrzeszonych w Klastrze INNOWATOR do udziału w imprezach promujących współprace firm europejskich w Peru w dniach 3-4 października br.,w zakresie Sustainable cities, energia odnawialna, technologie środowiskowe, ICT oraz w Brazylii w dniach 7-9 Listopada br., w zakresie energii odnawialnej.

więcej

Targi Techniczne PLOVDIV 2016

05/08/2016


Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii zaprasza do udziału w największych na Bałkanach TARGACH TECHNICZNYCH PLOVDIV 2016.

więcej

więcej aktualności

O Innowatorze

Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany INNOWATOR - to grupa przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego branży budowlanej, współpracujących wzajemnie ze sobą oraz jednostkami samorządowymi i administracją państwową. Celem współpracy jest zbudowanie mechanizmów umożliwiających i ułatwiających uzyskanie dostępu do wiedzy, transfer i wdrażanie najnowszych osiągnięć technologicznych, obniżenie kosztów działalności bieżącej poprzez usprawnienie wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami - członkami klastra budowlanego.

Głównym założeniem klastra budowlanego jest umożliwienie komunikacji pomiędzy podmiotami z branży budowlanej, wymiana doświadczeń, jak również tworzenie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami w celu realizacji większych projektów budowlanych. Sektor budowlany w/w regionów daje duże możliwości rozwoju, ponieważ wokół dużych przedsiębiorstw budowlanych rozwijają się mniejsze, które są wytwórcami komponentów budowlanych lub zajmują się świadczeniem usług podwykonawczych.

Wartością dodaną klastra budowlanego jest inspirowanie działań zmierzających do uproszczenia procedur administracyjnych ważnych w procesach inwestycyjnych, przyczynianie się do wzrostu atrakcyjności terenów inwestycyjnych regionów.
 
Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - http://www.polskawschodnia.gov.pl

Katalog - INNOWATOR 2013 - pobierz>> 


Zostań członkiem klastra

Nie zwlekaj, zapoznaj się z korzyściami jakie proponuje Klaster Budowlany Innowator dla firm oraz instytucji. Zostań członkiem klastra i dołącz do czołówki firm budowlanych w województwie świętokrzyskim i podkarpackim.

przeczytaj więcej
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013