Aktualności

Polski produkt przyszłości

12/09/2017


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XX jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Projekt ENERSELVES

08/09/2017


Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w spotkaniu dotyczącym energooszczędnego budownictwa i samowystarczalności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach projektu ENERSELVES. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 września br. o godz. 10:00 w budynku Energis Politechniki Świętokrzyskiej. W załączeniu zaproszenie oraz program spotkania.

zaproszenie - pobierz>>
program - pobierz>>

Wieloletni program budowy mieszkań studenckich i akademickich w Szwecji

30/08/2017


Akademiska HUS http://www.akademiskahus.se/największy zarządzający zasobami nieruchomości szwedzkich uczelni wyższych, w tym akademików i innych  nieruchomości o wartości 73 mld SEK !  ogłosił wieloletni program budowy, łącznie ok. 21 000 mieszkań studenckich i akademickich przy rozwijających się uczelniach i laboratoriach.

więcej

więcej aktualności

O Innowatorze

Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany INNOWATOR - to grupa przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego branży budowlanej, współpracujących wzajemnie ze sobą oraz jednostkami samorządowymi i administracją państwową. Celem współpracy jest zbudowanie mechanizmów umożliwiających i ułatwiających uzyskanie dostępu do wiedzy, transfer i wdrażanie najnowszych osiągnięć technologicznych, obniżenie kosztów działalności bieżącej poprzez usprawnienie wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami - członkami klastra budowlanego.

Głównym założeniem klastra budowlanego jest umożliwienie komunikacji pomiędzy podmiotami z branży budowlanej, wymiana doświadczeń, jak również tworzenie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami w celu realizacji większych projektów budowlanych. Sektor budowlany w/w regionów daje duże możliwości rozwoju, ponieważ wokół dużych przedsiębiorstw budowlanych rozwijają się mniejsze, które są wytwórcami komponentów budowlanych lub zajmują się świadczeniem usług podwykonawczych.

Wartością dodaną klastra budowlanego jest inspirowanie działań zmierzających do uproszczenia procedur administracyjnych ważnych w procesach inwestycyjnych, przyczynianie się do wzrostu atrakcyjności terenów inwestycyjnych regionów.
 
Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - http://www.polskawschodnia.gov.pl

Katalog - INNOWATOR 2013 - pobierz>> 
Zostań członkiem klastra

Nie zwlekaj, zapoznaj się z korzyściami jakie proponuje Klaster Budowlany Innowator dla firm oraz instytucji. Zostań członkiem klastra i dołącz do czołówki firm budowlanych w województwie świętokrzyskim i podkarpackim.

przeczytaj więcej
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013