Aktualności

POLSKO-NIEMIECKIE DNI KOOPERACJI BRANŻY BUDOWLANEJ

16/02/2017


Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany INNOWATOR  wspólnie z firmą DREBERIS na zlecenie Niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Energii oraz we współpracy z Izbą Rzemieślniczą z Drezna (Handwerkskammer Dresden) zaprasza do wzięcia udziału w Polsko-Niemieckich Dniach Kooperacji Branży Budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki konserwacji i renowacji zabytków 27-31 marca 2017 r.

więcej

Seminarium dla członków klastra

13/02/2017


Podczas spotkania w pięknym ośrodku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach przedstawiciele uczelni prezentowali możliwości badawcze, wyposażenie laboratoriów oraz przykłady wspólnych projektów zrealizowanych na rzecz przedsiębiorstw. Przedstawiciele instytucji (UM)  i organizacji (RIPH )omawiali  możliwości dofinansowania współpracy w zakresie B+R ze środków UE w ramach aktualnie realizowanych programów pomocowych.

więcej

Spotkanie członków klastra INNOWATOR

03/02/2017


Zapraszamy na spotkanie członków Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego „INNOWATOR” na którym zaprezentowana zostanie "Oferta współpracy nauki z biznesem – możliwości wsparcia w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 10 lutego 2017 roku w Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, ul. Jędrzejowska  (obok Zamku).

zaproszenie + program - pobierz>>

więcej aktualności

O Innowatorze

Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany INNOWATOR - to grupa przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego i podkarpackiego branży budowlanej, współpracujących wzajemnie ze sobą oraz jednostkami samorządowymi i administracją państwową. Celem współpracy jest zbudowanie mechanizmów umożliwiających i ułatwiających uzyskanie dostępu do wiedzy, transfer i wdrażanie najnowszych osiągnięć technologicznych, obniżenie kosztów działalności bieżącej poprzez usprawnienie wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami - członkami klastra budowlanego.

Głównym założeniem klastra budowlanego jest umożliwienie komunikacji pomiędzy podmiotami z branży budowlanej, wymiana doświadczeń, jak również tworzenie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami w celu realizacji większych projektów budowlanych. Sektor budowlany w/w regionów daje duże możliwości rozwoju, ponieważ wokół dużych przedsiębiorstw budowlanych rozwijają się mniejsze, które są wytwórcami komponentów budowlanych lub zajmują się świadczeniem usług podwykonawczych.

Wartością dodaną klastra budowlanego jest inspirowanie działań zmierzających do uproszczenia procedur administracyjnych ważnych w procesach inwestycyjnych, przyczynianie się do wzrostu atrakcyjności terenów inwestycyjnych regionów.
 
Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - http://www.polskawschodnia.gov.pl

Katalog - INNOWATOR 2013 - pobierz>> 


Zostań członkiem klastra

Nie zwlekaj, zapoznaj się z korzyściami jakie proponuje Klaster Budowlany Innowator dla firm oraz instytucji. Zostań członkiem klastra i dołącz do czołówki firm budowlanych w województwie świętokrzyskim i podkarpackim.

przeczytaj więcej
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013