Szkolenia i konferencje

04/07/2017
Nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń


Uprzejmie informujemy, że Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) wyłoniony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosiła w trybie ciągłym nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP z terenu miast: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna. Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i pracowników firm.


Dofinansowanie w wysokości do 80% można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Kwota dofinansowania dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego pracownika nie może przekroczyć 6000 zł oraz 60 000 zł dla przedsiębiorstwa na cały okres realizacji projektu.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad dofinansowania na stronie www.siph.com.pl
Przyjmowanie wniosków:
Punkt Obsługi Przedsiębiorców (POP) – Starachowice 27-200, ul. Radomska 29 (budynek ZDZ przy wjeździe na teren SSE „Starachowice),


telefon +48 500 053 742,


e-mail: star.bur@siph.com.pl


Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu SIPH ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, tel. 41 368 02 78 bp.bur@siph.com.pl

Jednocześnie zwracamy uwagę, że Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) dla pozostałych przedsiębiorstw z sektora MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem miast: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach w partnerstwie z Ośrodkiem Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, więcej informacji: BIZNES ADAPTER: http://www.it.kielce.pl/ oraz http://opiwpr.org.pl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/06/2017
Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowychzaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) programu priorytetowego Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. 
Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych
Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie NFOŚiGW w dniu 6 lipca 2017 roku, w godz. 9:00 - 14:00 (rejestracja od 8:30) w sali 102. 

Więcej informacji o szkoleniu znajdziecie Państwo tutaj: 
Program szkolenia w załączeniu i do pobrania z ww. witryny NFOŚiGW.
 
Organizatorzy Gorąco zachęcamją do udziału w szkoleniu, szczególnie ze względu na możliwość zdobycia informacji na temat dofinansowania weryfikacji technologii środowiskowej w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV.
 
Więcej informacji o ETV znajdziecie Państwo tutaj: 
https://www.mos.gov.pl/srodowisko/systemy-srodowiskowe/system-weryfikacji-technologii-srodowiskowych-etv/
 
lub na stronie Pilotażowego programu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV) Unii Europejskiej:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w szkoleniu: „Świadczenie usług transgranicznych na terenie Danii, Norwegii i Szwecji ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dla baraży budowlanej - aspekty prawne i praktyczne wskazówki”.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z uwarunkowaniami i regulacjami prawnymi związanymi z problematyką delegowania pracowników oraz świadczenia usług przez polskie firmy budowlane na rynkach skandynawskich. 

Szkolenie kierowane jest dla pracowników działów eksportu i współpracy zagranicznej oraz działów marketingu i handlu.  

Szkolenie poprowadzi pan Łukasz Żak –ekspert, prawnik, specjalista ds. prawa gospodarczego, od wielu lat specjalizujący się w tematyce transgranicznego świadczenia usług i współpracy zagranicznej przedsiębiorstw. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szkolenie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 r.w godz. 10.00-15.00  w Kielcach siedzibie Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, ul. Sienkiewicza 53 sala Resursa II p.  


Zgłoszenie należy przesłać do dnia 8 czerwca br. na adres e-mail: een@siph.com.pl lub fax. 41 368 02 78. 

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu. 

Serdecznie zapraszamy!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management Consulting zaprasza na szkolenia otwarte
Nowelizacja prawa zamówień publicznych
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami prawa z zakresu zamówień publicznych w kontekście zmiany ustawy PZP. Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom i pracownikom przedsiębiorstw, którzy w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z prawem zamówień publicznych zarówno jako ogłaszający przetargi i zamówienia w trybie ustawy PZP, bądź jako oferenci starający się o pozyskanie zamówienia. Znajomość aktualnych wykładni prawnych w tym zakresie jest warunkiem koniecznym do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków przez zamawiających, a dla oferentów do osiągnięcia sukcesu i pozyskania zamówienia.

Czas trwania: 1 dzień

Najbliższe terminy:

Warszawa - 09.06.2016
Warszawa - 16.06.2016
Kraków - 29.06.2016 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Firma Wechsler Polska zaprasza. do udziału w szkoleniach okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników

1) zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
     Termin: 29.06.2016, godz. 9.00
     Miejsce szkolenia: Al. Solidarności 34, 25,323 Kielce
     Cena jednostkowa brutto: 55 zł


2) administracyjno-biurowych
     Termin szkolenia: 30.06.2016, godz. 9.00
     Miejsce szkolenia: Al. Solidarności 34, 25,323 Kielce
     Cena jednostkowa brutto: 55 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nowe instrumenty nadzoru nad podatnikami - klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zagrożenia w firmie na gruncie podatków PIT,CIT, VAT, PCC; jednolity plik kontrolny nowy rodzaj kontroli u podatników (Organizator Oddział Małopolski) 

Kielce, 1 lipca 2016 r.

CENA PROMOCYJNA 200 zł z materiałami każda kolejna osoba 130 zł

Więcej- załącznik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013