Kontakt

Biuro Klastra:

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
KRS: 78595
NIP: 657-046-18-01
Regon: 003685369


Grzegorz Tworek - Koordynator Klastra
tel: 41 344 43 92 wew. 25
e-mail: g_tworek@siph.com.pl 

Joanna Makuch - Kierownik Biura Klastra
tel: 41 344 43 92 wew. 22
e-mail: biuro@klaster-innowator.pl

Jarosław Bator 
tel: 41 344 43 92 wew. 29
e-mail: biuro@klaster-innowator.pl

Wiesław Czepiel
tel: 41 344 43 92 w.28
e-mail: biuro@klaster-innowator.pl
Filia Biura Klastra:

Izba Przemysłowo - Handlowa w Rzeszowie
KRS 0000171929
REGON: 005151703
NIP: 813-02-68-780

Mieczysław Łagowski - Prezes IPH
Ryszard Kisała - Dyrektor IPH
ul. Słowackiego 24 V piętro
35-060 Rzeszów
Tel./fax +48(17) 8549049
E-mail: sekretariat@iph.rzeszow.plBiuro projektu "Innowator"
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013