Aktualności

ICBUILD - Workshop (Brazylia i Meksyk)


W imieniu Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, uprzejmie zapraszamy przedsiębiorców z branży budowlanej do udziału w  warsztacie nt.  „Charakterystyka rynku oraz potencjał eksportowy w Brazylii i Meksyku”.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu ICBUILD Boosting the internationalisation for circularity in the building environment w ramach programu  COSME.

www.icbuild.eu , który oferuje wsparcie dla przedsiębiorstw w postaci doradztwa oraz wyjazdów studyjnych do wym. krajów.  

Naszym celem jest zapoznanie przedsiębiorców z możliwościami współpracy na rynkach spoza UE, z uwzględniłem Brazylii i Meksyku.

Prelegenci:

Rynek Brazylijski – Paulo Szeptycki, Kierownik, Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH S.A. w São Paulo

Rynek Meksyku – Pani Patrycja Augustyniak, Business Development Manager, Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH S.A. w Meksyku

Spotkanie odbędzie się w dn. 7 lutego 2023 roku , od godz. 14:00 czasu polskiego.

Od 14:00 do 15:00 – rynek Brazylijski

Od 15:00 do 16:00 – rynek Meksyku

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTliMzU3OTItNTBjYS00MWU1LWJkMDQtYjg1ZmI3MzM0M2U5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dc646e78-8e9f-47b5-91fd-e6b077175d52%22%2c%22Oid%22%3a%22f834b63c-da08-4ae7-83da-328498c3cf98%22%7d

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem SIPH; p. Łukasz Porębski: tel. 41 34 443 92 wew. 51; e-mail: l_porebski@siph.com.pl Serdecznie zapraszamy.


 


Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013