Szkolenia i konferencje - Zastosowanie nowoczesnych technologii w budownictwie

Klaster Innowator o nowoczesności w budownictwie

Od kanału ulgi w Rzeszowie po Operę w Sydney - o takiej rozpiętości tematyka wypełniła interesujące spotkanie członków klastra Innowator w stolicy Podkarpacia. Seminarium "Zastosowanie nowoczesnych technologii w budownictwie" odbyło się 28 września 2010 r. w ramach projektu "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego "INNOWATOR". Otworzył je Mieczysław Łagowski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie, która spotkanie zorganizowała. Następnie Ryszard Zbróg, prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i kierownik projektu przedstawił najbliższe zamierzenia. Podkreślił, iż klaster powstaje jako platforma współpracy, która ułatwi transfer wiedzy i nowoczesnych technologii, podnoszenie umiejętności kadr oraz promocję przedsiębiorstw. - Mamy za sobą najważniejsze kwestie organizacyjne, znajdujemy się na etapie rozpoznawania potrzeb członków klastra. Po ich analizie ustalimy tematykę seminariów dotyczących zarządzania i nowoczesnych technologii w budownictwie, a przede wszystkim badań, których efektem ma być technologia przydatna dla współpracujących firm - powiedział prezydent Ryszard Zbróg.

Opera z kuli

Ewolucję technik i technologii w budownictwie w ostatnich 50 latach przedstawił prof. dr hab. inż. Stanisław Kuś z Politechniki Rzeszowskiej. - Podstawową zasadą nowoczesnych konstrukcji jest spełnienie wymagań efektywności, ekonomiki i elegancji - rozpoczął. - Efektywność to zgodność z funkcją obiektu, wymaganiami mechaniki budowli i zasadami zrównoważonego rozwoju, ekonomia to możliwie najniższy koszt budowli i użytkowania, a elegancja to ciekawy, oryginalny i estetyczny kształt. Tylko bliska współpraca architekta i konstruktora może zapewnić spełnienie wymagań i uzyskanie twórczych, efektownych rozwiązań konstrukcyjnych. Ciekawym przykładem jest gmach Opery w Sydney. Projekt koncepcyjny był wynikiem międzynarodowego konkursu, który wygrał duński architekt i rzeźbiarz Jőrn Utzon. Inspiracją do ukształtowania dwóch sal koncertowych, restauracji i zespołu urządzeń publicznych było skojarzenie widoku żagli, dziobów mew morskich i lokalizacja w porcie Sydney. Zróżnicowanie geometryczne spowodowało problemy wykonawców. Młody inżynier Peter Rice zaproponował zdefiniowanie formy geometrycznej jako segmentów kuli o promieniu 75 m. Segmenty te były wycinane wzdłuż południków kuli, ale ukośnie w stosunku do równoleżników. Po ustawieniu segmentów na węższych podstawach i połączeniu w zworniku uzyskano nie tylko kształt pochyłych łuków trójprzegubowych, ale również ogromne ułatwienie prefabrykacji odrębnych, skomplikowanych użebrowanych segmentów. Jak twierdzi prof. Stanisław Kuś imponujący kształt gmachu Opery nie jest uzasadniony ani względami funkcjonalnymi ani architektonicznymi, wykonawczymi lub statycznymi. Jednak bez symulacji komputerowej trudno sobie wyobrazić jego rzeźbiarski kształt. Narzędzia do projektowania były niegdyś dramatycznie ubogie w stosunku do obecnych. Elektronika, komputeryzacja CAD dominuje dziś zarówno w obliczeniach jak i w rysowaniu na nośniku papierowym projektów konstrukcji. Coraz częściej zdarza się, że koncepcja powstaje w Japonii, szczegółowe obliczenia w Centrum Indyjskim w Bangladore, a rysunki szczegółowe - w USA. Internet i międzynarodowe przepisy SI i Eurokody tak ujednolicają wykonanie zadań, że projekty inwestycji przekroczyły granice państw i stref geograficznych - podkreślił profesor Kuś.

Energia z kosmosu?

O nowoczesnych technologiach w budownictwie ogólnym mówił prof. dr hab. inż. Lech Lichołai z Politechniki Rzeszowskiej. Skupił się na zagadnieniach związanych ze źródłami energii. Na świecie najczęściej wykorzystuje się ropę naftową (34 procent), węgiel (27 procent) i gaz (21 procent). Ze źródeł odnawialnych pochodzi jedynie 10 procent energii. Tymczasem rezerwy paliw konwencjonalnych kurczą się - węgla zostało na 220 lat, gazu na 60, a ropy na 30 lat. Alternatywą są źródła niekonwencjonalne. Zdaniem profesora warto zwrócić uwagę na energię wiatru. Współcześnie stosowane turbiny wiatrowe przekształcają ją na energię mechaniczną (w postaci ruchu obrotowego wirnika), która dalej zamieniana jest na elektryczną. Najczęściej spotykane wiatraki mogą pracować przy prędkościach wiatru od 3 do 30 m/s. Przyjmuje się, że granicą opłacalności jest średnioroczna prędkość wiatru 5 m/s (dla śmigłowej turbiny około 1 MW). Może w przyszłości zwrócimy się w stronę energii słonecznej z kosmosu, co umożliwią elektrownie satelitarne. Na orbicie można uzyskać co najmniej 10 razy więcej energii niż na Ziemi. Energia słoneczna w postaci fal ultrakrótkich byłaby przesyłana na Ziemię i z dużą wydajnością zamieniana na energię elektryczną. W ten sposób można uniknąć osłabiającego promieniowanie płaszcza atmosfery, wpływu zjawisk pogodowych oraz występowania dnia i nocy, przerywających produkcję energii. Budownictwo helioenergetyczne posiada wiele zalet, dostrzeganych coraz częściej przez inwestorów. Jednak na razie technologia ta jest zbyt droga w stosunku do efektów.

Nowoczesność w praktyce

Zastosowanie najnowszych technik i technologii w robotach hydrotechnicznych liniowych na przykładzie kanału ulgi w Rzeszowie zaprezentował mgr inż. Mieczysław Zubrzycki z Inżynierii Rzeszów Sp. z o.o., który był kierownikiem budowy. Zadaniem firmy było zaprojektowanie oraz budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka o przekroju 1800/2500 mm na odcinku o długości 2 234 m. Prelegent omówił poszczególne etapy budowy, opisał technologie i materiały. Metodą wykopu otwartego wykonano odcinek o długości ponad 1200 m, pozostałą część - metodą bezwykopową. Zastosowano rury z żywic poliestrowych HOBAS i AMITECH przy wykorzystaniu m.in. wiertnicy do mikrotunelingu, koparki i wibro zagęszczarki. Zadanie ukończone zostało terminowo. Nadmiar wód opadowych w Mikośce przejmowany jest przez wybudowany kolektor w komorze przelewowej. Teren budowy po przeprowadzonych robotach został odtworzony. O zastosowaniu technologii betonów wodoszczelnych i innych innowacyjnych rozwiązań przeciwwodnych mówił mgr inż. Jacek Pięta, prezes BEST CONSTRUCTION Sp. z o.o. w Rzeszowie. Firma uzyskuje szczelność w budowach poniżej poziomu wody gruntowej dzięki wykorzystaniu takich rozwiązań technologicznych jak: przerwy robocze, dylatacje, przejścia szczelne, taśmy i maty bentonitowe, masy uszczelniające oraz iniekcje bentonitowe. Prelegent scharakteryzował walory poszczególnych technologii na przykładach inwestycji realizowanych przez BEST CONSTRUCTION. W przerwie obrad uczestnicy zwiedzili Podziemną Trasę Turystyczną - kompleks rozmieszczonych na trzech kondygnacjach (najniższa na głębokości 9,58 m) ponad 25 piwnic i 15 korytarzy, w sumie 369 metrów. Piwnice w większości usytuowane są pod budynkami, natomiast łączące je korytarze biegną bezpośrednio pod płytą rzeszowskiego Rynku.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013