Szkolenia i konferencje - Z Klastrem na globalny rynek

Z klastrem na globalny rynek

- Polityka klastrowa staje się istotnym elementem unijnej strategii gospodarczej, dlatego rząd zamierza wspierać rozwój inicjatyw klastrowych w Polsce - powiedział w listopadzie wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas konferencji na temat wspierania rozwoju klastrów w Polsce. Dla wielu firm klastry to szansa na podniesienie swojej konkurencyjności, zbudowanie silnej pozycji rynkowej, wejście na globalne rynki, a także możliwość grupowego uczestnictwa w projektach krajowych i zagranicznych w zakresie badań, rozwoju i innowacji. Takie zadania stawia sobie także Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany "Innowator". Realizuje je m.in. organizując seminaria na temat zarządzania przedsiębiorstwem. Podczas spotkania 5 listopada w kieleckim Centrum Biznesu zaprezentowano członkom klastra zagadnienia kolejnych seminariów na temat zarządzania, zaplanowanych do końca 2013 r. Przedstawił ją prof. dr hab. Janusz Kot, prodziekan Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który następnie mówił o "Zarządzaniu we współczesnych warunkach gospodarowania". - Najszerszym otoczeniem, w jakim działa firma, jest globalna gospodarka rynkowa - stwierdził prof. Kot. - definicji globalizacji jest mnóstwo. Ważne, by znać istotę procesu. W najprostszym ujęciu polega na ogólnoświatowej integracji systemów gospodarczych i znaczącej unifikacji zachowań ekonomicznych i społecznych.

Globalizacja zaczęła się, gdy powstały wielkie szlaki handlowe w Europie, czyli w XII wieku. Teraz mamy do czynienia z jej wielką falą. Kto obserwuje te bardzo ciekawe zjawiska nie jest zdziwiony dzisiejszą pozycją Chin w gospodarce - przed 200 laty połowa światowego PKB była wytwarzana w tym państwie. Chiny wracają więc na swoje miejsce. Wykładowca przypomniał i omówił fazy zarządzania: planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie i kontrolowanie. Z kolei instrumenty zarządzania to:

  • Strategia - rozumiana jako główne cele organizacji i przedsięwzięcia służące do ich realizacji dotyczące zwłaszcza działań skierowanych na zewnątrz organizacji.
  • Struktura organizacyjna - względnie stabilny podział zadań i władzy organizacyjnej.
  • Procedury operacyjne - względnie trwałe programy działania wewnątrz organizacji.
  • Kultura organizacyjna - utrwalony w danym środowisku pracowniczym system wartości, norm społecznych i wynikających z nich postaw i wzorów zachowań, mających znaczenie przy realizacji formalnych celów i norm organizacyjnych.

Najbardziej popularną strategią jest zarządzanie przez cele, które polega m.in. na wyraźnym określeniu celów działania i zasad kontroli jego wyników, zapewnieniu wewnętrznej zgodności i spójności celów oraz elastyczności w ich określaniu. Jak podkreślił prof. Janusz Kot, w przedsiębiorstwach stosowane są miksy metod zarządzania. O zarządzaniu na szczeblu rządu mówiła red. Alicja Basta, która przez klika lat pracowała w Biurze Prasowym Rządu: - Nim zaczęłam pracę w obsłudze prasowej rządu intrygowało mnie pytanie: jakie cechy powodują, że ludzie nie obawiają się odpowiedzialności za kierowanie państwem. Wydawało mi się, że potrzebne są do takiej pracy niewyobrażalne zalety umysłu i charakteru. W sprzyjających okazjach pytałam nawet o to ludzi, którzy takie zadania wykonywali. Mieczysław Rakowski (premier i I sekretarz PZPR) odpowiedział, że potrzebne są geny władzy. Michał Strąk, szef Urzędu Rady Ministrów u Pawlaka, uważał, że mechanizm sprawowania władzy podobny jest do kierowania samochodem - wsiada się i się jedzie. Biskup Tadeusz Pieronek, wówczas sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, oburzył się na geny władzy. Niezbędne jest poczucie odpowiedzialności wobec obywateli, przekonanie, że dobrze będzie się im służyć. Ale jeśli takie przekonanie poweźmie człowiek mierny, co wtedy? Zdaniem red. Basty rutynowe posiedzenia Rady Ministrów są zwykle monotonne, natomiast prawdę o możliwościach ministerialnego zespołu wydobywają wyzwania nadzwyczajne, takie jak wielka powódź.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013