Szkolenia i konferencje - Sądownictwo Arbitrażowe

Arbitraż w sporach gospodarczych

W Polsce wciąż rzadko wykorzystywane są alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych. Przyczyną jest nikły stan wiedzy o sądownictwie polubownym oraz przywiązanie do tradycyjnych metod rozwiązywania sporów. Mówiono o tym podczas konferencji "Popularyzacja światowych i europejskich standardów na rzecz usprawnienia funkcjonowania rynku budowlanego poprzez promocję Sądownictwa Arbitrażowego".

W Polsce funkcjonuje 50 sądów arbitrażowych, aktywnych jest jedynie kilka z nich. Wszystko jednak wskazuje na to, iż ich rola będzie rosła, szczególnie przy międzynarodowych sporach handlowych i inwestycyjnych. Branża budowlana rozwija się dynamicznie, a przy tym nieuchronnie przybywa sporów między inwestorami a wykonawcami robót budowlanych. Specyfika branży sprawia, iż umowa o roboty budowlane dotyczy skomplikowanego przedmiotu wykonywanego jednorazowo i nieistniejącego w chwili podpisywania umowy. Często powstaje rozbieżność między oczekiwaniami a tym, co powstało. Spory budowlane są niezwykle skomplikowane i wymagają arbitrów ze specjalistyczną wiedzą.

- Przedsiębiorcom zależy na szybkim rozstrzygnięciu sprawy, by kontynuować inwestycję, dlatego odwołują się do arbitrażu - mówi Andrzej Kalwas, przewodniczący Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Decydują o tym zalety sądownictwa polubownego. To prostsza procedura postępowania, niższe i przewidywalne z góry koszty, jednoinstancyjność i szybkość postępowania. Rozprawy odbywają się w kameralnej atmosferze. Arbitraż jest dyskretny, postępowanie poufne, gwarantuje też poszanowanie interesów obu stron i tajemnic handlowych. Arbitrzy rozumieją biznes lepiej, niż sędziowie państwowi. Mogą być wybrani do sprawy stosownie do swojej specjalizacji i doświadczenia Podczas konferencji Klastra Innowator mecenas Andrzej Kalwas mówił o sporach w branży budowlanej w praktyce Sądu Arbitrażowego przy KIG, zaś Józef Andrzej Laskowski o konstrukcji dobrej umowy w świetle przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych (w tym warunków realizacji zamówienia) i Kodeksu cywilnego. Zadania i perspektywy rozwoju Sądu Arbitrażowego przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej przedstawił jego prezes Andrzej Hatalski.

W konferencji, która odbyła się 23 czerwca 2010 r. w Kielcach, wzięli udział przedsiębiorcy branży budowlanej i prawnicy. Zorganizowano ja w ramach projektu "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR".

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013