Szkolenia i konferencje - Promocja klastra i idei klasteringu 20120621

Strategia klastra "INNOWATOR"

Utworzenie i funkcjonowanie struktury o trwałych powiązaniach kooperacyjnych, których efektem jest wdrażanie innowacji produktowych, wpływających na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zakłada strategia klastra "INNOWATOR". Konferencja "Promocja klastra i idei klasteringu", zorganizowana w ramach projektu "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR", odbyła się 21 czerwca 2011 r. w Tokarni koło Kielc.

Założenia strategii rozwoju klastra INNOWATOR przedstawiła dr Agnieszka Predygier. Strategia odpowiada merytorycznym zasadom budowania klastrów znanych z literatury światowej, spełnia także kryterium dostosowania do warunków regionów świętokrzyskiego i podkarpackiego. Została opracowana na podstawie analiz wcześniejszych badań przedsiębiorstw (Foresight, RSI, IBnGR, PARP, Ministerstwo Gospodarki) i konsultacji ze środowiskiem nauki, organizacji biznesu oraz praktyków z dziedziny budownictwa. - Walorem klastra INNOWATOR jest to, że jego działalność nie ogranicza się do organizowania szkoleń - podkreśla dr Agnieszka Predygier. - Celem jest opracowanie i opatentowanie innowacyjnych technologii, które staną się własnością klastra i przyczynią się do wzrostu konkurencyjności firm uczestniczących w przedsięwzięciu.

Strategia INNOWATORA zakłada utworzenie i funkcjonowanie struktury o trwałych powiązaniach kooperacyjnych. Umożliwi to powołanie centrum badawczo-wdrożeniowego, w którym opracowany zostanie prototyp i strategia sprzedaży masowej produktu, który może być także przedmiotem eksportu do krajów Unii Europejskiej. Opracowanie i wdrożenie produktu będzie miało doniosłe znaczenie dla wzrostu innowacyjności klastra i konkurencyjności związanych z nim przedsiębiorstw. Produkt będzie materiałem lekkim, sztywnym, nienasiąkliwym o optymalnych cechach przewodności termicznej. Będzie wytwarzany z surowców miejscowych, w tym z odpadów. - Liczę, że ta strategia będzie w naszym gronie konsultowana i uzupełniana - stwierdził prezydent SIPH Ryszard Zbróg i zaprosił do przedstawienia swoich prezentacji członków klastra. O głównych dziedzinach działalności, problemach technologicznych oraz planach rozwoju wypowiedzieli się przedstawiciele firm: Aluco System, Bio-Med, Dorbud, Dorbud Produkcja, Integral, Inwex, Lico Mix, Metrosystem i SL.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013