Szkolenia i konferencje - O zarządzaniu jakością

O zarządzaniu jakością

Podczas seminarium poświęconego zarządzaniu firmą, na którym członkowie klastra "Innowator" spotkali się 21 kwietnia 2011 r. w Kielcach, Antoni Świerk auditor i wykładowca TÜV - Nord Polska wprowadził uczestników w świat systemów zarządzania jakością. W Polsce około 10 tysięcy przedsiębiorstw ma certyfikaty zarządzania jakością, podczas gdy w Anglii 40 tysięcy - najwięcej w Europie. Czy wprowadzenie systemu kosztuje? Tak, choćby szkolenia i opłata za certyfikacje. A jakie są korzyści? Otóż nie każda firma rozwija się, chociaż każda ma równy dostęp do surowców i kapitału, technologii, maszyn i urządzeń, tych samych dostawców oraz klientów. To, czym różnią się od siebie firmy, to głównie efektywność ich procesów i to ona jest głównym źródłem przewagi nad rywalami. Aby efektywność procesów była możliwa do mierzenia, potrzebne są odpowiednio dobrane wskaźniki, dotyczące zarówno rezultatów działań - celów dla procesów, jak i parametrów sterowania tymi procesami.

Odpowiednie wskaźniki to miary wykonanej pracy oraz osiągniętych wyników przez działanie, proces lub jednostkę organizacyjną. - Normy tylko zalecają, żadna nie mówi jaką iść drogą, ale to jest kluczowe. Bo celem systemu zarządzania jakością nie jest potwierdzenie, że jest dobrze - podkreśla Antoni Świerk. - Celem jest ciągłe doskonalenie. Nieważne gdzie jesteśmy. Zawsze zależy nam na tym, żeby rozwijać się szybciej niż konkurencja. To nie norma jest najważniejsza w firmie, tylko nasze cele i kierownictwo, które nadając normie kształt prowadzi nas do sukcesów.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013