Szkolenia i konferencje - Nowoczesność na drodze

Nowoczesność na drodze

Problemom związanym z budową dróg ekspresowych poświęcono seminarium Klastra INNOWATOR.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, jako lider projektu "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR", zorganizowała 31 sierpnia 2012 r. seminarium "Nowoczesne rozwiązania komunikacyjne na przykładzie węzła w Kostomłotach na obwodnicy Kielc". Wybrane zagadnienia związane z tematyką planistyczną i projektową w odniesieniu do węzła na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S7 i S74 przedstawił Jacek Sztechman z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach. Rozwiązania technologiczne zastosowane w realizacji węzła drogowego Kielce Zachód omówił Andrzej Pająk zastępca dyrektora kieleckiego Oddziału GDDKiA. Problemy związane z organizacją i prowadzeniem robót pod ruchem w obrębie węzła w Kostomłotach zarysował Artur Raczak dyrektor kontraktu z Mostostalu Warszawa S.A.

Informacje o inwestycji:
 • długość odcinka 22.731,49 km
 • liczba jezdni - 2
 • liczba pasów ruchu jezdni - 2
 • skrzyżowania wielopoziomowe:
  - z drogami krajowymi - 1 (węzeł Kostomłoty/Niewachlów)
  - z drogami wojewódzkimi - 3 (węzeł Jaworznia, węzeł Chęciny, dwupoziomowe skrzyżowanie z drogą Kielce - Włoszczowa)
  - z drogami powiatowymi (Kielce - Zagnańsk)
  - liniami kolejowymi (Kraków - Warszawa, Kielce - Częstochowa)
 • obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, przejścia dla pieszych) - 31
 • liczba przejść dla zwierząt dużych - 3, przepusty dla małych zwierząt
 • ekrany dźwiękochłonne - 60.000 m2
 • bariery ochronne - 85.600 m
 • stacje meteorologiczne - 3
 • miejsca obsługi podróżnych (MOP) - 2

Lata realizacji inwestycji 2010 - 2012
Koszt robót budowlanych 641,6 mln złotych Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Wykonawca: Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Infraestructuras S.A.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013