Szkolenia i konferencje - Nowoczesne zarządzanie z zastosowaniem technik informatycznych

Informatyczne wsparcie inwestycji

Do realizacji inwestycji należy się dobrze przygotować. Warto przy tym skorzystać z technik informatycznych.

Jak wynika z międzynarodowych doświadczeń 85 procent dużych projektów nie udaje się doprowadzić do końca zgodnie z zakładanym budżetem i harmonogramem. Tymczasem Polska jest obecnie największym placem budowy od 1989 roku. Przy obecnych warunkach każdy miesiąc opóźnienia projektu o wartości 100 milionów złotych oznacza zwiększenie kosztów inwestycji o około 600 tysięcy złotych. Jednym ze sposobów zapobiegania jest zastosowanie zaawansowanych technologii informatycznych. Na placu budowy może dziś przebywać każdego dnia kilkaset osób z kilkudziesięciu firm. Należy więc szukać rozwiązań umożliwiających lepsze zarządzanie i monitorowanie inwestycji. Mówiono o tym podczas seminarium Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR.

Budżetowanie, prowadzenie i rozliczanie budów z wykorzystaniem systemów do zarządzania klasy ERP przedstawił Marcin Markowicz z ZETO-Rzeszów Sp. z o.o. Zastosowanie systemu klasy ERP/MSP do zarządzania firmą ma wiele zalet. Wszystkie dane wprowadzane są tylko raz (oszczędność czasu), jedna wersja informacji trafia do wszystkich, zapewnione jest bezpieczeństwo danych i archiwizacja na centralnym, dobrze zabezpieczonym serwerze. System umożliwia natychmiastowy dostęp do informacji zarządczych, wgląd na bieżąco w przychody koszty, stan płatności, realizację budżetów, efektywność pracowników itp. Dane dostępne są w dowolnych zestawieniach, z dowolnego miejsca w firmie. Takie zalety ma m.in. aplikacja Comarch CDN XL. Nie wymaga głębokiej wiedzy informatycznej, by się nią posługiwać. Szczególnie przydatna jest w firmach budowlanych. Umożliwia prowadzenie gospodarki magazynowej, kosztorysowanie, rozliczenie budowy, obieg dokumentów analiza kosztów za pomocą modułu Księgowość, realizacja budżetów. Inteligentny system monitoringu i zarządzania inwestycjami APPIA zaprezentował Tadeusz Kuśnierz z Enfoglobe Sp. z o.o. To produkt sprawdzony w USA, a ostatnio stosowany także w Polsce. Umożliwia zarządzanie i monitorowanie pełnego cyklu inwestycyjnego na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym przy zastosowaniu aplikacji internetowej. Od wykonawców, inspektorów przez menażerów po szefa jednostki ? informacje są wprowadzane i monitorowane. Tabele elementów rozliczeniowych zbierane są w jednolity sposób. Raportowanie odbywa się w czasie rzeczywistym, jest uproszczone, uwzględnia wymogi UE i instytucji finansowych. Producent rekomenduje zastosowanie systemu APPIA do projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury komunikacyjnej, infrastruktury energetycznej (linie przesyłowe, gazociągi i ciepłociągi) oraz obiektów kubaturowych.

O rozwiązaniach sieciowych i okablowanie strukturalnym mówił Mariusz Seretny S-Cabling Sp. z o.o. Okablowanie światłowodowe, tradycyjnie uważane jest za medium okablowania pionowego i międzybudynkowego. Ostatnie zmiany, dotyczące zarówno efektywności kosztowej, jak i łatwości instalacji systemów światłowodowych sprawiły, że wielu użytkowników zastanawia się nad realną możliwością opcji światłowód do biurka. Obecnie dostępne są trzy podstawowe kombinacje materiałowe stosowane do produkcji kabli światłowodowych. Należy do nich światłowód szklany, światłowód plastikowy oraz światłowód PCS, w którym szklany rdzeń otoczony jest plastikowym płaszczem. Większość systemów okablowania stosowanych w sieciach LAN i centrach danych korzysta z pierwszego typu światłowodu.

Seminarium "Nowoczesne zarządzanie z zastosowaniem technik informatycznych" odbyło się 25 maja 2012 roku w Centrum Szkoleniowym Podkarpackiego Ośrodka Szkoleniowo-Doradczego w Rzeszowie. Jego celem było pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania firmą, zapoznanie się z technikami teleinformatycznymi stosowanymi w budżetowaniu, rozliczaniu, monitorowaniu i zarządzaniu budowami. Tematyka spotkania wynika z planu cyklu seminariów z dziedziny zarządzania i standaryzacji projektu "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR".
 Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013