Szkolenia i konferencje - Nowe technologie w budownictwie

O nowych technologiach

Seminarium poświęcone nowym technologiom w budownictwie odbyło się w Rzeszowie 20 maja 2011 r. Była to okazja do konsultacji w sprawie badań nad technologią dla klastra. O rozwoju budownictwa ogólnego - technologii i organizacji produkcji - oraz doświadczeniach przedsiębiorstwa INTEGRAL RZESZÓW Sp. z o.o. mówił prezes Zarządu Witold Wańczyk. Rozwój budownictwa drogowego na przykładzie MPDiM w Rzeszowie przedstawił prezes Zarządu Franciszek Kosiorowski. Z kolei dr inż. Jan Pąprowicz - twórca Podkarpackiego Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowego "EkoKarpaty" - zarysował rolę nanotechnologii w budownictwie. Nanotechnologia zajmuje się elementami kilkadziesiąt razy cieńszymi od ludzkiego włosa. To zestaw technik i sposobów tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach od 0,1 do 100 nanometrów, czyli na poziomie pojedynczych cząsteczek. Dzięki zamierzonej strukturalizacji materiałów na poziomie atomowym oraz wykorzystaniu szczególnych zjawisk zachodzących w tej skali, otwiera się cały wachlarz nowych możliwości. Nanocząsteczki umożliwiają stworzenie powierzchni szczególnie odpornej na rozerwania i zarysowania - zapewniając trwałą ochronę antykorozyjną i niezwykłą gładkość. Produkty nanotechnologiczne są coraz częściej wykorzystywane w celu utrzymania czystości, trwałości, wrażenia nowości oraz estetyki powierzchni i materiałów.Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013