Szkolenia i konferencje - Metody inżynierii materiałowe w technologii betonu

Inżynieria materiałowa o betonie

O właściwościach betonu w teorii i w praktyce mówiono podczas seminarium Klastra INNOWATOR w Krasiczynie. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, jako lider projektu "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR", zorganizowała w dniach 1-2 marca 2012 r. seminarium na temat zastosowania nowoczesnych technologii w budownictwie.

Wykład "Zastosowanie metod inżynierii materiałowej w technologii betonu" przedstawił dr inż. Janusz Konkol adiunkt w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Mówił o właściwości materiałów i badaniu odporności na pękanie betonów, o badaniu struktury betonu metodami mikroskopii optycznej lub skaningowej, metodami stereologicznymi oraz metodami z użyciem geometrii fraktalnej. Podał przykłady planowania badań i statystycznej analizy wyników badań. Podkreślił iż trwałość konstrukcji z betonu najczęściej związana jest z jakością betonu. Niedostosowanie jakości betonu do warunków pracy konstrukcji, czasu eksploatacji skutkuje koniecznością wykonywania napraw, wzmacniania lub nawet wymiany betonu. 7 - 15 % awarii budowlanych było wynikiem wad betonów. Możliwe uszkodzenia betonu to odpryski, ubytki, pęknięcia i rysy, usterki estetyczne. Uszkodzenia betonu może spowodować korozja zbrojenia, cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, czynniki chemiczne i lokalne przeciążenia (wpływ skurczu i temperatury.

Analizą wzajemnych zależności pomiędzy technologią, mikrostrukturą i właściwościami zajmuje się inżynieria materiałowa. Z konstrukcjami betonowymi i zabezpieczeniami przed korozją uczestnicy seminarium zapoznali się na budowie mostu w Przemyślu. Będzie on częścią wschodniej obwodnicy miasta, której budowa ma się zakończyć w październiku. Całkowita długość obiektu wynosi 229,45 m, a rozpiętość przęseł 114 m. Konstrukcja pomostu jest wykonana z rusztu stalowego zespolonego z żelbetową płytą pomostu i podwieszonego za pomocą 36 wantów (lin) do pylonu o wysokości 61,5 m. To najwyższy most w regionie i czwarty pod względem wysokości w Polsce. Głównym wykonawcą obiektu jest firma Mota-Engil. Jak twierdzi kierownictwo budowy prace są tak zaawansowane, iż most zostanie ukończony w maju, trzy miesiące przed terminem.

Most w liczbach: całkowita długość kabli sprężających 150 km całkowita długość rur osłonowych 1,5 km całkowita ilość betonu 7990 m2 całkowita ilość stali zbrojeniowej 1030 t ciężar konstrukcji stalowej 1160 t ilość betonu asfaltowego 390 t całkowita długość mostu 229,36 m całkowita szerokość mostu 22 m całkowita wysokość pylonu 61,5 m całkowita długość pali 645,5 m całkowita ilość pali 59 szt.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013