Szkolenia i konferencje - Innowator może startować

"Innowator" to klaster współfinansowany z funduszy unijnych, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju firm branży budowlanej. Utworzyła go Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie. Uroczyste podpisanie umowy w sprawie klastra poprzedziła konferencja na temat projektów realizowanych w województwie świętokrzyskim w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową w sprawie realizacji projektu "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" została uroczyście podpisana 18 grudnia 2009 r. w Kielcach. Przedsięwzięcie otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Celem klastra jest stworzenie platformy współpracy, która ułatwi transfer wiedzy i nowoczesnych technologii, podnoszenie umiejętności kadr oraz promocję przedsiębiorstw. Efektem ma być wzmocnienie pozycji konkurencyjnej uczestników przedsięwzięcia.

W projekt zaangażowało się dotąd 19 firm i instytucji, ale lista członków klastra jest otwarta - mówi prezydent SIPH Ryszard Zbróg. Zarówno świętokrzyskie jak i podkarpackie to województwa o mocnych tradycjach i dużym potencjale w dziedzinie budownictwa i produkcji materiałów budowlanych. Powołanie klastra umożliwi prowadzenie działalności badawczej, mającej na celu zdiagnozowanie potrzeb branży oraz sformułowanie strategii rozwoju klastra. Wytyczone zostaną kierunki działań na rzecz wzmacniania przedsiębiorstw oraz nawiązywania współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi. Umożliwi to prowadzenie zintegrowanych działań, odpowiadających wspólnym potrzebom członków klastra: szkoleń, seminariów, konferencji, jak również zakupu i wdrożeń nowoczesnych technologii, systemów zarządzania, systemów jakości. Ponadto prowadzone będą wspólne działania promocyjne na rynkach krajowych i zagranicznych.

Podpisanie umowy poprzedziła konferencja na temat projektów realizowanych w województwie świętokrzyskim w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. O jego założeniach mówił Dariusz Szymańczak dyrektor Zespołu Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To pierwszy program wdrażany w Unii Europejskiej o charakterze pomiędzy regionalnym a horyzontalnym - podkreślił. Jest dokładnie obserwowany przez służby Komisji Europejskiej i być może od efektów będzie zależało, czy taki instrument zostanie w przyszłości wprowadzony. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na dobre wystartował pod koniec 2008 roku. Podpisana dziś umowa jest 55 w programie i druga w tym działaniu, w ramach którego zakwalifikowano do wsparcia 19 projektów. Największe zainteresowanie wzbudziły klastry z 12 projektami. W każdym z nich muszą uczestniczyć co najmniej 2 regiony.

Projekt "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego" przedstawiła Danuta Jamrozik-Szymkiewicz, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Targach Kielce. Kielecki ośrodek targowy funkcjonuje w byłych magazynach z lat 70., nie do końca spełniających współczesne wymagania. Zmieni to realizacja Projektu, w ramach którego wybudowane zostaną: hala G, Centrum Kongresowe, garaż, wieża widokowa oraz brama wjazdowa. Hala "G" stanowić będzie centralny obiekt Targów Kielce. Jej forma i rozwiązania konstrukcyjne będą wyróżniać ten obiekt. Komunikację między poziomem "0" a antresolami zapewnią ruchome schody oraz winda. Centrum Kongresowe, zamykające kompleks targowy z częścią biurową, zaprojektowane zostało na tysiąc miejsc. Rozwiązania funkcjonalne głównej sali na 550 miejsc, czterech mniejszych na 92 miejsca oraz hali poprzez zastosowanie rozsuwanych ścian, rozkładanych widowni oraz sceny umożliwiają wykorzystanie obiektu do organizacji targów, konferencji, szkoleń, a nawet koncertów. W parterowej części nowego sześciokondygnacyjnego garażu, na blisko 400 miejsc parkingowych, umiejscowiono centrum gastronomiczno-usługowe. Wszystkie inwestycje zaprojektowano w sposób zapewniający pełny dostęp dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu da możliwość organizacji kilku powiązanych ze sobą tematycznie imprez targowych jednocześnie, poprawi jakość świadczonych usług.

Projekty "MODIN II - modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej" oraz "LABIN - wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach" zaprezentował prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Pierwszy projekt, o wartości 125 milionów złotych, ma wymiar dydaktyczny, gdyż dotyczy rozwoju infrastruktury kształcenia i bazy do prowadzenia prac badawczych. Trwa budowa wielofunkcyjnej auli dla 600 słuchaczy. W ciągu 5 minut można z niej zrobić 3 mniejsze sale: jedną na 300 miejsc i dwie po 150 miejsc. Aula ma być gotowa w maju 2010 roku, więc następna inauguracja roku akademickiego odbędzie się już w niej. Projekt przewiduje także gruntowną modernizację kampusu, wybudowanego w latach 70 i 80 ubiegłego wieku oraz wyposażenie 6 laboratoriów w sprzęt naukowo-badawczy. Dzięki przyrządowi o rozdzielczości 0,8 nanometra będziemy mogli wykonywać superprecyzyjne pomiary. Powstanie takiej bazy naukowo-dydaktycznej pozwoli na nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami przemysłu regionalnego oraz ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą oraz podniesienie poziomu kształcenia studentów -  stwierdził rektor Adamczak. Projekt LABIN o wartości 24 mln zł zakłada wsparcie aparaturowe 9 laboratoriów naukowo-badawczych na trzech wydziałach uczelni oraz remont i modernizacje dwóch budynków laboratoryjnych. Zakupiona aparatura będzie wykorzystywana do prowadzenia badań w zakresie budownictwa i inżynierii środowiska, automatyki, mechaniki i budowy maszyn, transportu oraz elektroniki i telekomunikacji. Działania związane z modernizacją wybranych laboratoriów mają na celu stworzenie warunków prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych badań naukowych i wzmocnienie współpracy z przemysłem regionu.

Projekt "Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach - II etap budowy Kampusu Uczelnianego" omówił prof. dr hab. Jacek Semaniak prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Projekt zakłada m.in. rozbudowę i wyposażenie laboratoriów Wydziału Matematyczno -Przyrodniczego, budowę Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych, budowę Centrum Języków Obcych, rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie Zintegrowanego Sytemu Informatycznego do obsługi toku studiów oraz wspomagającego zarządzanie uczelnią. Nowe obiekty powstaną przy ul. Świętokrzyskiej, gdzie w przyszłości mieścić się będą wszystkie jednostki uczelni. Dzięki inwestycji Uniwersytet będzie dysponował jedną z najnowocześniejszych baz dydaktyczno-naukowych w Polsce. Zakończenie realizacji projektu, którego koszt wynosi 160 mln zł, planowane jest na koniec 2013 roku.

Projekt "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zaprezentowała Joanna Makuch wicedyrektor SIPH. Dyrektor Mieczysław Pastuszko z Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta UM w Kielcach przypomniał o projekcie "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym", który przewiduje modernizację kilku kilometrów dróg i zatok przystankowych oraz zakup autobusów. Ma to uczynić komunikację bardziej przyjazną. Inwestycje pochłoną 306 mln zł.

Dla nas niezwykle ważne jest podpisanie umowy, ale równie ważna jest jej realizacja. Rzecz w tym, by dobrze wykorzystać przyznane na klaster środki. Przed nami trudne zadanie zorganizowania współdziałania kilkunastu beneficjentów projektu w taki sposób, by sprzyjała odbudowie potencjału budowlanego obu województw. Dziękuję wszystkim firmom założycielom klastra, dziękuję partnerom z Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie. Zapraszam do współpracy - powiedział kończąc konferencję prezydent Ryszard Zbróg.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013