Szkolenia i konferencje - Energis - budynek przyszłości

ENERGIS - budynek przyszłości

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach buduje nowoczesną siedzibę przyszłego Wydziału Inżynierii Środowiska. ENERGIS powstaje w oparciu o liczne innowacyjne rozwiązania. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, jako lider projektu "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zorganizowała 28.10.2011 r. seminarium pn. "Nowe technologie w budownictwie na przykładzie budowy energooszczędnego inteligentnego budynku dydaktyczno-laboratoryjnego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na potrzeby Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach - PROJEKT ENERGIS". Uczestnicy wysłuchali prezentacji i zwiedzili budowę. O założeniach i realizacji projektu ENERGIS mówił twórca jego koncepcji dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Jerzy Piotrowski. Budynek stanie w Kielcach, u zbiegu ulic Warszawskiej i Studenckiej. Wyposażony zostanie w najnowsze rozwiązania z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Wykorzystywał będzie energię promieniowania słonecznego (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne), a także energię zakumulowaną w gruncie i powietrzu (pompy ciepła, rekuperatory). W połączeniu z nowoczesnymi materiałami termoizolacyjnymi pozwoli to na znaczną samowystarczalność pod względem energetycznym, ograniczenie strat energetycznych i zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń do otoczenia. Projekt przewiduje układ konstrukcyjny szkieletowy, posadowiony na płycie żelbetowej, ze ścianami piwnic żelbetowymi wylewanymi. Siatka słupów o wymiarach 6 m x 11 m (trakt od strony wschodniej) oraz 8 m (od strony zachodniej). Stop żelbetowy krzyżowo zbrojony. Stropodach płaski, w części tarasowej dopuszczony stropodach odwrócony. Dwie klatki schodowe, z windami i wyjściami ewakuacyjnymi. Przeszklenia w maksymalnym stopniu wykorzystujące zyski ciepła słonecznego, wykończenie materiałami ekologicznymi. Budynek przystosowany będzie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Generalnym wykonawcą jest członek Klastra INNOWATOR - DORBUD S.A. Koszt inwestycji to blisko 25 milionów złotych, kolejne 10 milionów pochłonie wyposażenie sal dydaktycznych i laboratoriów. Zakończenie budowy zaplanowano na styczeń 2012 roku. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- ENERGIS przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty Politechniki Świętokrzyskiej - podkreśla prof. dr hab. inż. Jerzy Piotrowski. - Powstaną dwa nowe kierunki kształcenia: energetyka i ochrona środowiska, a także nowe specjalności: energia odnawialna, ekoinżynieria, budownictwo energooszczędne oraz automatyka w ogrzewnictwie i wentylacji. Zarządzanie energią i rozwiązania IT w budynku omówił mgr inż. Aleksander Matys. Zastosowane zostanie aktywne sterowanie oświetleniem. Energia pozyskiwana będzie z ogniw fotowoltaicznych. Termowizyjna obserwacja budynku umożliwia perfekcyjną ochronę budynku, analizę temperatur w układach wentylacji mechanicznej oraz wykorzystanie bieżących odczytów z kamer w procesie zarządzania HVAC. Rozwiązania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w instalacjach sanitarnej i grzewczej ENERGISA przedstawił mgr inż. Grzegorz Puchała. Na prezentację składały się schematy instalacji pomp ciepła, instalacji przygotowania ciepłej wody, instalacji grzewczej, VRF, wentylacji oraz dokumentacja fotograficzna z realizacji wymienionych urządzeń. Budynek ENERGIS Połączony będzie ze wszystkimi istniejącymi obiektami dydaktycznymi Politechniki, co stworzy odpowiednie warunki dla jego działalności. W piwnicy będą głównie magazyny materiałowe i laboratoria "brudne" oraz pomieszczenia techniczne. Na parterze sala na 200 osób z zapleczem gastronomicznym, szatnia, zaplecze techniczne i garderoby. Na I piętrze głównie sale dydaktyczne, mieszczące od 60 do 120 osób. Na piętrach II i III laboratoria, zaplecza, pomieszczenia dla laborantów i kadry dydaktycznej. Na IV piętrze (niepełna zabudowa) sterownia, zaplecze oraz sala dydaktyczna połączona z tarasem zewnętrznym, przewidzianym do prezentacji elementów wyposażenia energooszczędnego i efektów energetycznych oraz prowadzenia pomiarów środowiska zewnętrznego.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013