Baza firm

WF PZL Zakład Doświadczalny Sp. z o.o.

Adres: ul. Fabryczna 4, 39-120Sędziszów Młp.
Tel.: (+48 17) 74 92 130 w.20

Email: sekretariat@wfzd.pl
WWW: http://wfzd.pl/
Województwo: Świętokrzyskie

Powrót >


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013