Baza firm

Elpologistyka Sp. z o.o.

Adres: Zawada 26, 28-230 Połaniec
Tel.: 015/865 66 40

Email: sekretariat@elpologistyka.pl
WWW: http://elpologistyka.pl/
Województwo: Świętokrzyskie

Powrót >


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013