Baza firm

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Adres: Al. Piłsudskiego 2, 35-959 Rzeszów
Tel.: 17 862-43-95

Email: biuro@zdz.rzeszow.pl
WWW: http://www.zdz.rzeszow.pl/
Województwo: Podkarpackie

Powrót >


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013