Baza firm

Przedsiębiorstwo Inwestycji i Budownictwa Sp. z o.o.

Adres: ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
Tel.: (41) 366-30-16

Województwo: Świętokrzyskie

Powrót >


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013