Baza firm

Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A.

Adres: ul. Śniadeckich 31, 25-366 Kielce
Tel.: 41 36 42 200

Email: info@zetokielce.pl
WWW: http://www.zetokielce.pl
Województwo: Świętokrzyskie

Informacje o firmie

Wraz z wieloletnim doświadczeniem w branży, nasza firma rozwija się dynamicznie, systematycznie poszerzając swoją ofertę. Szerokie spektrum rozwiązań poparte jest wiedzą zatrudnionych specjalistów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferujemy rozwiązania wspierające zarządzanie, zapewniające sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo.
Powrót >


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013