Baza firm

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Adres: ul. Rejtana 6, 35-310 RZESZÓW
Tel.: 17 853 36 31, fax 17 853 70 18

Email: biuro@mpdim.rzeszow.pl
WWW: http://www.mpdim.rzeszow.pl
Województwo: Podkarpackie

Informacje o firmie

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszowie pracuje dla społeczności Podkarpacia od 50 lat. Historyczna data to 2 czerwca 1959 r. kiedy to powołana została Miejska Służba Drogowa, do zadań której należały remonty bieżące, konserwacja i utrzymanie ulic i znaków drogowych na terenie miasta Rzeszowa, odśnieżanie ulic, usuwanie skutków powodzi.

1 lutego 1968 roku Miejską Służbę Drogową przekształcono w Miejski Zarząd Ulic i Mostów. Z dniem 1 stycznia 1976 roku zarządzeniem Wojewody Rzeszowskiego MZUIM przekształcono w Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów podległe WZPGKIM w Rzeszowie.

W latach 1989-91 dzięki staraniom dyrekcji przedsiębiorstwa przy pełnym wsparciu władz miejskich i wojewódzkich MPDiM jako pierwsza firma na Podkarpaciu i druga w kraju pozyskała maszynę ?Zenith? do produkcji betonowej kolorowej kostki brukowej ?ResBruk? oraz frezarkę do nawierzchni asfaltowych.

Rok 1992 przyniósł ze sobą zmiany formy własności. W realiach wolnego rynku z dniem 4 maja 1992 roku  Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów zostało przekształcone z przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca dalej pod szyldem MPDiM.

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów inżynierii lądowej na terenie Podkarpacia. Firma posiada duży potencjał produkcyjny usytuowany na bazach w miejscowościach Bór i Olchowa k. Rzeszowa. Zlokalizowane tam wytwórnie mas bitumicznych posiadają zdolność produkcyjną 300.000 Mg rocznie. Firma produkuje mieszanki betonowe i prefabrykowane elementy wibroprasowane. Obecny poziom zatrudnienia to ponad 200 osób. Atutem przedsiębiorstwa jest 45 osobowa kadra inżynieryjno-techniczna, nowoczesny sprzęt oraz własne laboratorium.
MPDiM realizuje również zadania inwestycyjne ?zaprojektuj i wybuduj? wykorzystując doświadczenie zatrudnionych inżynierów. 
 

Powrót >


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013