Baza firm

Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie

Adres: ul. Słowackiego 24/Vp, 35-060 Rzeszów
Tel.: 17 854 90 49

Email: iph@iph.rzeszow.pl
WWW: http://www.iph.rzeszow.pl
Województwo: Podkarpackie

Powrót >


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013