Aktualności

Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce.

29/06/2017


Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowychzaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) programu priorytetowego Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. 

- Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych
- Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV.

Przeczytaj więcej


Posiedzenie inauguracyjne Zespołu do przygotowania projektu pilotażowego realizowanego na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego

20/06/2017


W dniu 19 czerwca br. odbyło się  Posiedzenie inauguracyjne Zespołu do przygotowania projektu pilotażowego realizowanego na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego przez polskie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie budownictwa.

Przeczytaj więcej


„Świadczenie usług transgranicznych na terenie Danii, Norwegii i Szwecji ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dla baraży budowlanej - aspekty prawne i praktyczne wskazówki”.

30/05/2017


Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w szkoleniu: „Świadczenie usług transgranicznych na terenie Danii, Norwegii i Szwecji ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dla baraży budowlanej - aspekty prawne i praktyczne wskazówki”.

Przeczytaj więcej


Oferta współpracy nauki z biznesem - możliwości wsparcia w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

28/04/2017


Kontynuując  tematykę ostatniego  spotkania Klastra Innowator w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, po dużej dawce informacji, którą otrzymali uczestnicy  4 lutego br. ze strony Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Świętokrzyskiej i Politechniki Rzeszowskiej o możliwościach badawczych i prowadzonej działalności B+R, 20 kwietnia br. spotkali się w  Chęcinach przedsiębiorcy zainteresowani współpracą z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego

Przeczytaj więcej


Ankiety ECCA

28/04/2017Zapraszamy Członków Klastra INNOWATOR do wypełnienia Ankiety ECCA, która będzie podstawą opracowania wspólnej strategii działań dla firm z powiązania, którego nasz Klaster został partnerem.:  https://www.survio.com/survey/d/X9U9F0H8C3N2Q8C8WPierwsza « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » Ostatnia


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013