Aktualności

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
23.02.2011 

 

 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie dla tworzenia i rozwoju "Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi - organizacja konferencji p.t."Popularyzacja światowych i europejskich standardów na rzecz usprawnienia funkcjonowania rynku budowlanego poprzez promocję Sądownictwa Arbitrażowego".
 
zapytanie ofertowe - pobierz>>

 


Zapytanie ofertowe

23/02/2011
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi:
  1. Doradztwo merytoryczne dotyczące tworzonego klastra
  2. Przygotowanie dokumentów dotyczących funkcjonowania klastra
 
zapytanie ofertowe - pobierz>>


Zapytanie ofertowe

01.02.2011


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi - organizacja seminarium dotyczącego zastosowań nowoczesnych technologii w budownictwie pn. "Nowe technologie wykorzystane przy budowie Stadionu Narodowego w Warszawie - zwiedzanie stadionu".
zapytanie ofertowe - pobierz>>


1.10.2010r.- Organizacja i przeprowadzenie konferencji popularyzującej ideę klasteringu w Polsce Wschodniej

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie dla tworzenia i rozwoju: "Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi - "Organizacja i przeprowadzenie konferencji popularyzującej ideę klasteringu w Polsce Wschodniej".

zapytanie ofertowe - pobierz


1.10.2010r. - Organizacja seminarium dotyczącego zastosowań nowoczesnych technologii w budownictwie

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi - organizacja seminarium dotyczącego zastosowań nowoczesnych technologii w budownictwie - przepisy i normy dotyczące projektowania (krajowe i UE), nowoczesne projektowanie przy zastosowaniu komputerowych technik i programów dla branż: architektura, konstrukcje, instalacje rurowe, instalacje elektryczne i inne.

zapytanie ofertowe - pobierzPierwsza « 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 » Ostatnia


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013