Aktualności

Zapytanie ofertowe - organizacja konferencji

23.05.2012
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi - organizacja konferencji promocja klastra, członków klastra i popularyzującej ideę klasteringu, pt. "Polskie klastry i polityka klastrowa".
 
zapytanie ofertowe - pobierz>>


Zapytanie ofertowe

17/04/2012

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi - organizacja seminarium objętego Zadaniem 7: z zakresu nowoczesnego zarządzania firmą i standaryzacji pn. "Nowoczesne zarządzanie z zastosowaniem technik informatycznych".

zapytanie ofertowe - pobierz>>


Zapytanie ofertowe

02/04/2012
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi - organizacja seminarium dotyczącego zastosowań nowoczesnych technologii w budownictwie.
 
 
zapytanie ofertowe - pobierz>>


Zapytanie ofertowe

23/02/2012
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi: organizacja konferencji p.t."Popularyzacja światowych i europejskich standardów na rzecz usprawnienia funkcjonowania rynku budowlanego poprzez promocję Sądownictwa Arbitrażowego".
zapytanie ofertowe - pobierz>>


Zapytanie ofertowe

31/01/2012
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi - organizacja seminarium dotyczącego zastosowań nowoczesnych technologii w budownictwie - o tematyce dotyczącej, zabezpieczenia budynków i konstrukcji przed korozją, świadectwo energetyczne.
zapytanie ofertowe - pobierz>>
 Pierwsza « 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 » Ostatnia


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013