Aktualności

Konkurs na wykonanie analizy dot. zastosowania nowoczesnych technoligii w budownictwie

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi badania nad nowoczesnymi technologiami stosowanymi w budownictwie - Wykonanie analizy: określenie tematyki i zakresu badań.

zapytanie ofertowe - pobierz


Konkurs na organizację seminarium

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi - organizacja seminarium z zakresu nowoczesnego zarządzania firmą i standaryzacji.
 
zapytanie ofertowe - pobierz


08.07.2010 - Konferencja Nowe Technologie - zapytanie ofertowe

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi - organizacja seminarium dotyczącego zastosowań nowoczesnych technologii w budownictwie.

zapytanie ofertowe - pobierz


Klaster Budowlany

 Uruchomiliśmy portal Klastra Budowlanego Innowator, który będzie działa w oparciu o technologię PHP/Mysql, dzięki czemu oprócz zawartości tekstowej i graficznej, będzie umożliwiał tworzenie baz danych, logowanie użytkowników i ich wzajemną komunikację.

Przeczytaj więcej


Umowa Innowator

Od 1 stycznia 2010 r. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt „Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR”.

Przeczytaj więcejPierwsza « 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 » Ostatnia


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013