Aktualności

Zapytanie ofertowe - certyfikacja wyrobu

02/04/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi organizacji procesu certyfikacji wyrobu.
 
zapytanie ofertowe - pobierz>>


Zapytanie ofertowe - badania nad nowymi technologiami

26/02/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zadania 12: badania nad nowoczesnymi technologiami stosowanymi w budownictwie pn. "Badania nad wdrożeniem systemu świetlików dachowych z termoizolacyjnym systemem konstrukcji aluminiowej".
 
zapytanie ofertowe - pobierz>>
załącznik nr 1 formularz oferty - pobierz>>
załącznik nr 2 wzór umowy - pobierz>>


Zapytanie ofertowe 3 - organizacja konferencji

21/02/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi - organizacja konferencji p.t."Popularyzacja światowych i europejskich standardów na rzecz usprawnienia funkcjonowania rynku budowlanego poprzez promocję Sądownictwa Arbitrażowego".
 
zapytanie ofertowe - pobierz>>


Zapytanie ofertowe nr 2 - badania nad nowymi technologiami

21/02/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zadania 12: badania nad nowoczesnymi technologiami stosowanymi w budownictwie pn. "Badania nad metodą otrzymywania nanomateriałów metodą mielenia w magnetowodzie oraz badanie cech fizykochemicznych tych materiałów".
 
zapytanie ofertowe - pobierz>>
załącznik nr 1 formularz ofertowy - pobierz>>
załącznik nr 2 wzór umowy - pobierz>>


Zapytanie ofertowe nr 1 - badania nad nowymi technologiami

21/02/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zadania 12: badania nad nowoczesnymi technologiami stosowanymi w budownictwie pn. "Modelowanie i badanie serii dozowników celkowych pod kątem odporności na eksplozję".
 
zapytanie ofertowe - pobierz>>
załącznik nr 1 formularz ofertowy - pobierz>>
załącznik nr 2 wzór umowy - pobierz>>Pierwsza « 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 » Ostatnia


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013