Aktualności

Nowy koordynator Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR

01/12/2014


Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż Zarząd Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej powierzył Panu Grzegorzowi Tworkowi obowiązki koordynowania w imieniu SIPH działalności Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR.
Pan Grzegorz Tworek jest członkiem Zarządu SIPH od 2006 roku. Pełni funkcję wiceprezesa Zarządu DOTO Polska Sp. z o.o.. Jego doświadczenie, zdobyte w trakcie kilkunastu lat pracy w firmach budowlanych, gwarantuje skuteczną realizację zadań związanych z koordynowaniem działalności Klastra INNOWATOR.


Nowe technologie dla INNOWATORA

10/08/2014


Wyniki badań prowadzonych na zlecenie Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR zaprezentowano podczas seminarium, poświęconego nowym technologiom. 

Przeczytaj więcej


4ty Dialog Regionalny - Okrągły Stół ds. Polityki Klastrowej

07/08/2014


Informujemy, że w dniu 05 sierpnia 2014 r. odbyła się w Gliwicach konferencja "Klastry Kluczowe w nowej perspektywie programowania - kierunki wsparcia klastrów na poziomie regionalnych na lata 2014-2020". Konferencję zorganizowała Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Przedstawiciele naszego klastra wzięli udział w konferencji. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Klastra. W załączeniu program konferencji - pobierz>>


Zapytanie ofertowe

27/05/2014


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi - organizacja seminarium dotyczącego zastosowań nowoczesnych technologii w budownictwie.

zapytanie ofertowe - pobierz>>


Zapytanie ofertowe

25/02/2014


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi - recertyfikacja systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009

zapytanie ofertowe - pobierz>>Pierwsza « 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 » Ostatnia


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013