Aktualności

Zapytanie ofertowe - organizacja seminarium

29/04/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi ? organizacja seminarium objętego Zadaniem 7: z zakresu nowoczesnego zarządzania firmą i standaryzacji.
 
zapytanie ofertowe - pobierz>>


Zapytanie ofertowe - strategii rozwoju klastra

17/04/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi:
I. Doradztwo merytoryczne dotyczące tworzonego klastra
II. Przygotowanie dokumentów dotyczących funkcjonowania klastra
 
zapytanie ofertowe - pobierz>>


Zapytanie ofertowe - aprobata techniczna wyrobu

10/04/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi organizacji procesu certyfikacji wyrobu.
 
zapytanie ofertowe - pobierz>>


Zapytanie ofertowe - certyfikacja wyrobu

02/04/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi organizacji procesu certyfikacji wyrobu.
 
zapytanie ofertowe - pobierz>>


Zapytanie ofertowe - badania nad nowymi technologiami

26/02/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zadania 12: badania nad nowoczesnymi technologiami stosowanymi w budownictwie pn. "Badania nad wdrożeniem systemu świetlików dachowych z termoizolacyjnym systemem konstrukcji aluminiowej".
 
zapytanie ofertowe - pobierz>>
załącznik nr 1 formularz oferty - pobierz>>
załącznik nr 2 wzór umowy - pobierz>>Pierwsza « 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 » Ostatnia


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013