Aktualności

Zapytanie ofertowe - badania nad nowymi technologiami

30/10/2013


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zadania 12: badania nad nowoczesnymi technologiami stosowanymi w budownictwie pn. "Opracowanie technologii wytwarzania granulowanego wapna węglanowego na bazie mielonego kamienia wapiennego".

zapytanie ofertowe - pobierz>>
załącznik nr 1 formularz ofertowy - pobierz>>
załącznik nr 2 wzór umowy - pobierz>>
Zapytanie ofertowe - organizacja seminarium

23/10/2013


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi - organizacja seminarium dotyczącego zastosowań nowoczesnych technologii w budownictwie pn.:"Nowoczesne technologie wykorzystane przy budowie obiektów Targów Kielce".

zapytanie ofertowe - pobierz>>


Zapytanie ofertowe - badania nad nowymi technologiami

27/09/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zadania 12: badania nad nowoczesnymi technologiami stosowanymi w budownictwie pn. "Badanie przydatności destruktu (frezowanej starej warstwy bitumicznej) do ponownego zastosowania przy produkcji masy mineralno-bitumicznej na warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych".
 
zapytanie ofertowe - pobierz>>
załącznik nr 1 formularz ofertowy - pobierz>>
załącznik nr 2 wzór umowy - pobierz>>


Zapytanie ofertowe - organizacja seminarium

27/09/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi - organizacja seminarium objętego Zadaniem 7: z zakresu nowoczesnego zarządzania firmą i standaryzacji pn. "Powiązania sieciowe jako źródło efektów synergii w gospodarowaniu i zarządzaniu firmą".
 
zapytanie ofertowe - pobierz>>


Zapytanie ofertowe - materiały promocyjne

12/08/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym wykonania materiałów promocyjnych.
 
zapytanie ofertowe - pobierz>>
załącznik nr 1 - Formularz cenowy>>
załącznik nr 2 - Wzór umowy>>Pierwsza « 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 » Ostatnia


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013