Aktualności

Nowe technologie dla INNOWATORA

10/08/2014


Wyniki badań prowadzonych na zlecenie Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR zaprezentowano podczas seminarium, poświęconego nowym technologiom. 

Przeczytaj więcej


4ty Dialog Regionalny - Okrągły Stół ds. Polityki Klastrowej

07/08/2014


Informujemy, że w dniu 05 sierpnia 2014 r. odbyła się w Gliwicach konferencja "Klastry Kluczowe w nowej perspektywie programowania - kierunki wsparcia klastrów na poziomie regionalnych na lata 2014-2020". Konferencję zorganizowała Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Przedstawiciele naszego klastra wzięli udział w konferencji. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Klastra. W załączeniu program konferencji - pobierz>>


Zapytanie ofertowe

27/05/2014


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi - organizacja seminarium dotyczącego zastosowań nowoczesnych technologii w budownictwie.

zapytanie ofertowe - pobierz>>


Zapytanie ofertowe

25/02/2014


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi - recertyfikacja systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009

zapytanie ofertowe - pobierz>>


Zapytanie ofertowe - organizacja konferenci

08/11/2013


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie dla tworzenia i rozwoju "Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi - organizacja konferencji promocja klastra, członków klastra i popularyzującej ideę klasteringu pn. "Pozyskiwanie kapitału na rozwój przedsiębiorstw i powiązań klastrowych (akcje, fundusze kapitałowe, fundusze Unijne)".

zapytanie ofertowe - pobierz>>Pierwsza « 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 » Ostatnia


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013