Aktualności

Zapytanie ofertowe

25/02/2014


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi - recertyfikacja systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009

zapytanie ofertowe - pobierz>>


Zapytanie ofertowe - organizacja konferenci

08/11/2013


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie dla tworzenia i rozwoju "Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi - organizacja konferencji promocja klastra, członków klastra i popularyzującej ideę klasteringu pn. "Pozyskiwanie kapitału na rozwój przedsiębiorstw i powiązań klastrowych (akcje, fundusze kapitałowe, fundusze Unijne)".

zapytanie ofertowe - pobierz>>


Zapytanie ofertowe - badania nad nowymi technologiami

30/10/2013


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zadania 12: badania nad nowoczesnymi technologiami stosowanymi w budownictwie pn. "Opracowanie technologii wytwarzania granulowanego wapna węglanowego na bazie mielonego kamienia wapiennego".

zapytanie ofertowe - pobierz>>
załącznik nr 1 formularz ofertowy - pobierz>>
załącznik nr 2 wzór umowy - pobierz>>
Zapytanie ofertowe - organizacja seminarium

23/10/2013


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi - organizacja seminarium dotyczącego zastosowań nowoczesnych technologii w budownictwie pn.:"Nowoczesne technologie wykorzystane przy budowie obiektów Targów Kielce".

zapytanie ofertowe - pobierz>>


Zapytanie ofertowe - badania nad nowymi technologiami

27/09/2013
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zadania 12: badania nad nowoczesnymi technologiami stosowanymi w budownictwie pn. "Badanie przydatności destruktu (frezowanej starej warstwy bitumicznej) do ponownego zastosowania przy produkcji masy mineralno-bitumicznej na warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych".
 
zapytanie ofertowe - pobierz>>
załącznik nr 1 formularz ofertowy - pobierz>>
załącznik nr 2 wzór umowy - pobierz>>Pierwsza « 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 » Ostatnia


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013