Aktualności

PLASTPOL 2015

16/05/2016


Zapraszamy na XX Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL odbywające się w dniach 17-20 maja 2016 roku w ośrodku wystawienniczym Targów Kielce.

szczegóły>>


Bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące poddziałania 1.3.2 PO PW

04/05/2016


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych dotyczących poddziałania 1.3.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP", które odbędą się w 5 miastach Polski Wschodniej.

W ramach poddziałania przewiduje się wsparcie konsorcjów MŚP w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS) wspólnych, dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Podczas organizowanych spotkań informacyjnych potencjalni beneficjenci dowiedzą się o zasadach ubiegania się o dofinansowanie w ramach podziałania 1.3.2 POPW.

Szczegóły znajdują się na stronie: http://popw.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach-popw/cykl-spotkan-informacyjnych-poddzialania-1-3-2-popw-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp-w-5-miastach-polski-wschodniejPolsko – Fińskie Forum Innowacyjne

04/05/2016


Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wspólnie z Ambasadą RP w Finlandii i partnerami fińskimi organizuje Polsko – Fińskie Forum Innowacyjne w dn. 8-9 czerwca w Helsinkach.

W załączeniu przesyłam zaproszenie i program Forum.

zaproszenie+program - pobierz>>
zgłoszenie - pobierz>>


Konkurs do działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

27/04/216


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Pośrednicząca dla  działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach I Etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w terminie  od 15 kwietnia 2016 r. do 20 maja 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz.16:00:00). SAUDI BILD Rijad Arabia Saudyjska

07/04/2016


Biuro Promocji Mazovia  zaprasza ( zaproszenie w załączeniu )  do udziału w wystawie SAUDI BILD  Rijad Arabia Saudyjska podczas której organizuje stoiskopromocyjne  oraz rozmowy B2B z lokalnymi importerami, dystrybutorami oraz firmami budowlanymi.        
Termin zgłoszeń upływa  15 maja 2016 roku.

zaproszenie - pobierz>>Pierwsza « 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 » Ostatnia


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013