Aktualności

Zaproszenie na seminarium "Zastosowanie nowoczesnych technologii w budownictwie"

Szanowni Państwo,
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa serdecznie zaprasza na bezpłatne seminarium:
"Zastosowanie nowoczesnych technologii w budownictwie" w ramach utworzonego "Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR".

Celem seminarium jest poszerzanie informacji i wiedzy nt. nowoczesnych trendów i możliwości zastosowań innowacyjnych technologii rozpowszechnianych na świecie, bezpośrednio służących rozwojowi  przedsiębiorstw branży budowlanej.

Seminarium odbędzie się  w dniu 28.09.2010 r. w Hotelu AMBASADOR w Rzeszowie, rynek 13,14.

W załączeniu program seminarium.

Serdecznie zapraszamy.

Proszę o potwierdzenie swojego udziału poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego faxem na nr 041/ 344-43-92 lub e-mailem: j_bator@siph.com.pl
Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013