Aktualności

Klaster Budowlany

Zapraszamy do zapoznania się z treściami i poszczególnymi funkcjonalnościami portalu. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania serwisu, zawartość merytoryczną oraz nowe pomysły z Państwa strony. Korespondencję prosimy kierować na adres j_bator@siph.com.pl

Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013