Aktualności

Formularz zgłoszeniowy na misję do Brazyli

W ramach projektu ICBUILD realizowanego przez Klaster INNOWATOR w  ramach programu COSME finansowanego ze środków UE, przystępujemy do planowania wyjazdu studyjnego do  Brazylii w dn. 02.04-08.04.2024 roku.  Firmy zainteresowane udziałem w misji zapraszamy do kontaktu z p. Ł. Porębskim : tel. 41 34 443 92 w.  51 . Liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o wypełnienie i odesłanie ankiety na adres: l_porebski@siph.com.pl  do dn. 29 lutego br. Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013