Aktualności

IT Control Sp. z o.o. Kielce – Novator 2022 w dziedzinie „Innowacyjna inwestycja”

IT Control Sp. z o.o. Kielce – Novator 2022 w dziedzinie „Innowacyjna inwestycja”

Projekt: Mikrosieć elektroenergetyczna na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Przedmiotem realizacji projektu było zaprojektowanie, dostarczenie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji mikrosieci elektroenergetycznej kampusu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Mikrosieć – wewnętrzy system energetyczny, obejmujący swoim działaniem cztery budynki dydaktyczne, budynek Biblioteki Główniej i Rektoratu oraz budynek Laboratoryjny CENWIS, dający użytkownikowi pełną kontrolę nad zarządzaniem produkcją energii, magazynowania i redystrybuowania z wykorzystaniem inteligentnych algorytmów sterujących.

W ramach projektu firma IT Control wykonała: instalacje elektrowni PV o mocy 0,5 MW, montaż 6 sztuk turbin wiatrowych z osią pionową o łącznej zainstalowanej mocy 30kW, montaż agregatu gazowego 100kW, magazynu energii o mocy 500kW / 400kWh.

Dopełnieniem zainstalowanych źródeł energii oraz przyłączonych obiektów jest wykonana na potrzeby projektu kompletna infrastruktura energetyczna i zarządzająca z układami automatyki. Wszystkie przyłączone do mikrosieci budynki zostały doposażone w bezprzerwowe układy przełączające, które w sposób dynamiczny i niezauważalny dla działających urządzeń dystrybuują do budynków energię elektryczną ze źródeł OZE lub sieci OSD w zależności od aktualnych możliwości wytwórczych i generowanych przez odbiorniki obciążeń. Centralny punkt mikrosieci stanowi rozdzielnica elektryczna, która w sposób energetyczny łączy wszystkie źródła i odbiorniki mikrosieci oraz system automatyki bazujący na dwóch redundantnych serwerach sterujących. Zaimplementowane specjalistyczne oprogramowanie umożliwia pełne monitorowanie, raportowanie, zarządzanie całą infrastrukturą energetyczną kampusu oraz tworzenie symulacji i modelowanie na potrzeby badawczo-naukowe.

Główne cechy mikrosieci:

               Generuje i magazynuje energię elektryczną,

               Redystrybuuje energię elektryczną,

               Przewiduje w funkcji czasu możliwości produkcyjnie oraz zapotrzebowania na energię,

               Dąży do najkorzystniejszego zakładanego efektu,

               Zabezpiecza obwody wrażliwe,

               Ogranicza negatywny wpływ profilu energetycznego kampusu na pracę systemu elektroenergetycznego,

               Wprowadza oszczędności ekonomiczne,

               Daje możliwość prowadzenia działań laboratoryjnych – modelowania.

Zainstalowana mikrosieć elektroenergetyczna Politechniki Świętokrzyskiej podąża za najnowszymi światowymi trendami dążenia do rozwoju zrównoważonej energetyki oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Prace zostały rozpoczęte w kwietniu 2020 roku, a zakończone w lutym 2022 roku. Wartość projektu netto to ponad 8 800 000,00 zł.Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013