Aktualności

Nowe dotacje dla Firm 2021-2027 – jak się przygotować do aplikowania w nowej perspektywie


Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013