Aktualności

BEZPŁATNE SZKOLENIA w ramach projektu Akademia Dostępności

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

 

Grupa docelowa:

 

Uczestnicy procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego, posiadający dyplom ukończenia studiów II stopnia, m.in.:

 

 • architekci w tym architekci wnętrz i krajobrazu,
 • inżynierowie budownictwa,
 • urbaniści,
 • pracownicy administracji publicznej zajmujący się procesem inwestycyjno-budowlanym lub planowaniem przestrzennym i zagospodarowaniem przestrzennym.

 

 

Realizacja i tematyka szkoleniowa:

Moduł I

Odbywa się zdalnie w czasie rzeczywistym. Zajmuje 8 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 4 godz.) prowadzone w parach trenerskich.

Minimalna tematyka:

 • projektowanie uniwersalne,
 • dostępność przestrzeni i budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami.

 

Moduł II

Odbywa się stacjonarnie i zajmuje 12 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 6 godz.) prowadzone przez trenera oraz osobę z niepełnosprawnością.

 

Minimalna tematyka:

 

 • symulowanie i doświadczanie różnych form niepełnosprawności w terenie i budynku w kontekście napotykanych barier i trudności (z wykorzystaniem symulatorów),
 • skuteczna komunikacja z inwestorami nt. potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami,
 • komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami,
 • analiza przykładowego projektu pod kątem dostępności,
 • mini-audyt dostępności.

 

Dla wszystkich uczestników projektu zapewniony będzie catering podczas szkolenia stacjonarnego oraz opcjonalny nocleg i kolacja (przy spełnieniu kryteriów).

 

 

Aby zapisać się do udziału w projekcie:  

Należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy:     

https://akademiadostepnosci.pl/efz/

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie projektowej:

 

https://akademiadostepnosci.pl/

 

Aktualnie dostępne terminy szkoleń:W przypadku jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.    

 

Katarzyna Krassowska

Projekt „Akademia Dostępności”

Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Browary Warszawskie, Biura „Przy Warzelni”

ul. Grzybowska 56 | 00-844 Warszawa
+48 517 147 742 | +48 517 147 721

projekt@akademiadostepnosci.pl | www.akademiadostepnosci.pl

Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013