Aktualności

Targi BIG5 DUBAJ w ramach projektu ICBUILD

W ramach projektu ICBUILD Biuro Klastra organizuje dla członków Klastra INNOWATOR wyjazd na targi BIG5 Dubaju (https://www.thebig5.ae/)

w dn. 5-6-7 grudnia br. W ramach projektu ICBUILD możliwe jest dofinansowanie udziału w targach. Zapraszamy zainteresowane firmy do kontaktu z biurem Klastra:

p. Łukasz Porębski tel. 41 34 443 92 w. 51 e-mail: l_porebski @siph.com.pl w terminie do 15.10.2022 roku.


Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013