Aktualności

INVEST ANGOLA

Pan Cláver Pitra przedstawi prezentację na temat jak inwestować w Angoli. Prezentacja, która potrwa od 40 minut do 1 godziny, dotyczy udogodnień, korzyści, możliwości biznesowych i zwolnień podatkowych, które 

Angola oferuje przedsiębiorcom, średnim i dużym firmom oraz inwestorom, którzy chcą rozwijać się w Angoli, w oparciu o zasadę win-win, przynosząc korzyści obu krajom, Angoli i Polsce. Przewidziano miejsce na 30 minut na pytania i odpowiedzi. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem promocyjnym video oraz udziału w spotkaniu.   https://drive.google.com/file/d/1EjwHwBYdQEZmilXfJ86UfQNfjgTrA44-/view

Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013