Aktualności

Projekt ICBUILD

Dzisiejsze środowisko biznesowe określane jest jako R.U.D.E (Rapidly changing; Uncertain; Dynamic and Engaging), (szybko zmieniające się; niepewne; dynamiczne i angażujące), w szczególności dla MŚP z powodu stale zmieniających się czynników demograficznych, ekonomicznych, technologicznych, politycznych/prawnych, społeczno-kulturowych, a ostatnio także czarnego łabędzia Covid- 19 pandemia. Koronawirus na całym świecie utrudnia firmom strategie wejścia na rynek. Znacznie zakłóciło to tradycyjne działania w zakresie komercjalizacji i czeka nas wiele niewiadomych, ale pewne jest, że podejście do internacjonalizacji musi zostać zrewidowane. W obliczu znacznej niepewności organizacje klastrowe mogą zwiększyć zaufanie do handlu i rynków globalnych, ułatwiając tworzenie międzynarodowych sieci i wymianę biznesową; a nawet w samym środku kryzysu pomóc MŚP myśleć poza teraźniejszością. W szczególności w tym czasie MŚP podlegają wspólnym ograniczeniom, takim jak ograniczone zasoby ludzkie, finansowe i informacyjne. Klastry zaangażowane w realizację projektu  ICBUILD pomogą złagodzić te wyzwania i pomogą MŚP przezwyciężyć ich ograniczenia, ustanowić legitymację i wiarygodność oraz opracować dostosowane do potrzeb możliwości wejścia na rynki międzynarodowe przy niższym ryzyku. Ponadto poza pandemią powinniśmy dostrzec rzadką okazję do zbudowania odpornego i niskoemisyjnego ożywienia gospodarczego. Ponieważ inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej są podejmowane na całym świecie, firmy znajdują wartość biznesową w ekologicznym budownictwie, w tym możliwość tworzenia nowych, przyjaznych dla środowiska produktów i usług. MŚP z branży budowlanej osiągają wiele celów zrównoważonego rozwoju, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Konsorcjum realizujące projekt ICBUILD ma na celu wspieranie umiędzynarodowienia złożonych rozwiązań cyrkularnych zintegrowanych w budowlanych łańcuchach wartości na rynkach krajów trzecich w Kanadzie, Indiach, Meksyku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Brazylii, poprzez Europejskie Partnerstwo Klastrów Strategicznych na rzecz Internacjonalizacji. 

Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013