Aktualności

Ankieta dot. projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”


Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przy wsparciu firmy PwC oraz Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) przygotowało ankietę, której celem jest pozyskanie informacji od podmiotów polskiej branży budowlanej nt. skali wdrożenia metodyki BIM i ich doświadczeń w jej użytkowaniu. Informacje uzyskane w jej zakresie posłużą do opracowywania Strategii wdrożenia BIM w Polsce.


Ankieta jest kontynuacją ankiet tworzonych w ramach projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce” i stanowi element monitorowania rynku w zakresie wdrożenia i wykorzystania metodyki BIM w Polsce. Ankieta jest adresowana do interesariuszy publicznych i prywatnych rynku budowlanego. Wypełnienie ankiety zajmuje około 15 minut, zaś wszystkie odpowiedzi pozostaną anonimowe.


Link do ankiety mogą Państwo znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/bim-w-polskiej-branzy-budowlanej--ankieta-nt-skali-wdrozenia-metodyki

Link jest aktywny do 31 marca br.

Omówienie wyników przeprowadzonych wcześniej  ankiet, a także inne dokumenty wypracowane w trakcie trwania projektu, znajdziecie w podsumowaniu projektu pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/cyfryzacja-procesu-budowlanego-w-polsce--zakonczenie-projektu Zachęcam do wypełnienia tej ankiety oraz do jak najszerszego rozpowszechnienia tej informacji wśród polskich uczestników rynku budowlanego.

Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013