Aktualności

Polish Chamber of Commerce’s DIPLOMEETING: on the way to re-open foreign markets

DIPLOMEETING składać się będzie z dwóch części:
- konferencyjnej w godz. 10:00-11:00 
z udziałem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Wiceministra Spraw Zagranicznych odpowiedzialnego za współpracę ekonomiczną i rozwojową oraz innych przedstawicieli instytucji rządowych. Celem spotkania będzie pozyskanie informacji o kierunkach ekspansji gospodarczej, możliwościach uzyskania wsparcia i pomocy w działalności eksportowej:
  • Wsparcie eksportu i zagranicznych inwestycji 
  • Kierunki ekspansji gospodarczej 
  • Praktyczne narzędzia wsparcia  
- networkingowej, spotkania B2B w godz. 11:00-14:00interaktywny panel spotkań B2B na platformie z przedstawicielami placówek dyplomatycznych. Korzystając z ogromnej wiedzy i doświadczenia nt. bieżącej sytuacji na danych rynkach, jaką posiadają dyplomaci reprezentujący swoje kraje będziecie Państwo mieli szansę na zapoznanie się z możliwościami współpracy na wybranych rynkach zagranicznych. 

Zainteresowani uczestnictwem w wydarzeniu i spotkaniach B2B  powinny za pomocą platformy DIPLOMEETING, zarejestrować się i założyć swój indywidulany profil jako odwiedzający.  

Link do rejestracji na spotkania b2b: 

Przesyłamy krótki film z instrukcją dla odwiedzających do rejestracji na platformie i sposobu umawiania spotkań z wybranymi przedstawicielami placówek dyplomatycznych/ekspertami:
https://youtu.be/TzFw-zikZIQ 

Po zarejestrowaniu się każdy odwiedzający będzie miał dostęp do listy uczestników wydarzenia – ekspertów, przedstawicieli placówek dyplomatycznych umieszczonej na platformie. Dostęp do spotkań z ekspertami mają tylko zalogowani odwiedzający.
Proces umawiania spotkań z ekspertami odbywać się będzie następująco: 
  • odwiedzający po zalogowaniu się na swoje konto wchodzi na profil danego kraju, z którym chciałby umówić spotkanie , gdzie dostępny jest ekspert jako przedstawiciel danego kraju 
  • po kliknięciu w zakładkę eksperta pojawi się jego kalendarz na spotkania B2B. Należy wtedy wybrać z rozwijanej listy odpowiadającą nam godzinę i kliknąć "zaproponuj spotkanie"
  • propozycja spotkania trafia do sekcji "proponowane spotkania" wybranego eksperta, dopiero po jego akceptacji przez eksperta, spotkanie automatycznie przenoszone jest do sekcji "spotkania", zarówno u eksperta jak i u odwiedzającego o czym odwiedzający zostanie poinformowany mailowo za pośrednictwem platformy
  • po wyborze i zatwierdzeniu spotkań b2b przez eksperta, harmonogram spotkań będzie dostępny w zakładce odwiedzającego "Moje spotkania"  

Czas trwania spotkania z ekspertem wynosi ok. 12 minut + 3 minuty przerwy przeznaczonej na przelogowanie się na kolejne spotkanie. Ekspert oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania kalendarza i czasu trwania zaplanowanych spotkań. 

Zapraszamy do rejestracji i do wyboru spotkań B2B z wybranymi przedstawicielami placówek dyplomatycznych.

Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013