Aktualności

Rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych.

Termin webinarium: 18 grudnia 2020 r.  

Od 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych. Celem webinarium jest omówienie skutków podatkowych nowych regulacji dla spółek komandytowych i ich wspólników, a także analiza rozwiązań, które mają na celu ograniczenie ciężarów podatkowych. Oprócz aspektów podatkowych alternatywnych rozwiązań, omówiony zostanie również sposób ich wdrożenia na gruncie kodeksu spółek handlowych. 

Prowadzący:
Iwona Stasicka - Radca Prawny z Kancelarii AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp. k. W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na procesach transformacji spółek (łączenia, podziały, przekształcenia). Zajmuje się także kompleksową obsługą prawną transakcji M&A. W ramach AXELO brała udział w projektach planowania i wdrażania optymalnych rozwiązań dotyczących formy prowadzonej działalności oraz była członkiem zespołów przeprowadzających badania prawne (due diligence).Praktykę zawodową rozpoczęła w kancelariach adwokatów i radców prawnych zajmujących się obsługą prawną przedsiębiorców i kontynuowała ją podczas aplikacji radcowskiej 

Maciej Wilczyński - Radca prawny, doradca podatkowy z Kancelarii AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy. Zajmuje się przede wszystkim bieżącym doradztwem podatkowym, planowaniem podatkowym i postępowaniami podatkowymi. Bierze udział w projektach reorganizacyjnych obejmujących połączenia i przekształcenia spółek. Prowadzi przeglądy podatkowe, w tym przeglądy typu due diligence. Posiada również doświadczenie w bieżącym doradztwie prawnym, w szczególności w opiniowaniu i sporządzaniu umów w obrocie gospodarczym. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2018 r. Ukończył m.in. studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

AGENDA WEBINARIUM
Część podatkowa:
1. Opodatkowanie spółek komandytowych na nowych zasadach:
 • Zasady opodatkowania spółki komandytowej.
 • Zasady opodatkowania komandytariuszy (zwolnienia).
 • Zasady opodatkowania komplementariusza (sposób obliczania podatku).
 • Przepisy przejściowe (rozliczenie straty, możliwość przesunięcia opodatkowania CIT do maja 2021).
 • Zwolnienie dywidendowe.
 • Zmiana statusu wspólników.

2. Alternatywy dla spółki komandytowej:
 • Zmiana statusu wspólników.
 • Przekształcenie w spółkę jawną.
 • Wykorzystanie spółki zagranicznej.
 • Estoński CIT. 

Część korporacyjna:
 • Spółka komandytowa: główne cechy, odpowiedzialność za zobowiązania oraz procedura zmiany statusu wspólnika i jej skutki.
 • Przekształcenie spółki komandytowej w sp. z o.o.: procedura, skutki przekształcenia oraz główne cechy sp. z o.o.
 • Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną: procedura, skutki przekształcenia oraz główne cechy spółki jawnej. 

Czas trwania: 2h.  Początek godzina 10:00. 

SZKOLENIE ZDALNE 

Szkolenie zostanie przeprowadzone za pomocą platformy ClickMeeting.  

KOSZT SZKOLENIA 1 osoba : 100 zł + VAT 23% . 

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest skontaktowanie się telefoniczne 

z IPH w Rzeszowie nr tel. 17 854 90 50, oraz wysłanie zgłoszenia na adres 

email szkolenia@iph.rzeszow.pl. 

Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymają Państwo link do szkolenia


Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013