Aktualności

Zaproszenie do udziału w zamówieniach w ramach projektu Rail Baltica

W razie pytań zachęcamy do zasięgnięcia informacji u osoby odpowiedzialnej za projekt - Procurement Specialist – Lawyer, Linda Kalniņa, telephone: +371 26178057, e-mail: linda.kalnina@railbaltica.org.

Dodatkowo na stronie projektu można znaleźć informacje o wszystkich zamówieniach w ramach projektu Rail Baltica: https://www.railbaltica.org/tenders/. Zachęcamy do przyglądania się tym możliwościom, aktywnego udziału i zgłaszania do nas ewentualnych pytań. 

Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013