Aktualności

E²Tech4SmartCities Brokerage event - an interesting B2B event for companies and clusters

Najważniejsze tematy i główne obszary:
  • Energooszczędne budynki i dzielnice
  • Inteligentna mobilność i logistyka
  • ICT dla miast, inteligentnych miast i społeczności
  • Europejskie możliwości w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach programu „Horyzont 2020”
  • Zarządzanie energią i odzyskiwanie energii
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym i rozwiązania przyrodnicze dla dzielnic miejskich
  • Inteligentne i zdrowe życie

Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013